ลงทะเบียนฟรี! อบรมออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ใช้งาน SMEMOVE ทางบริษัทได้จัดคอร์สอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีทุกท่าน

เจาะลึก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” สำหรับธุรกิจที่อยากจด VAT

เจาะลึก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” สำหรับธุรกิจที่อยากจด VAT

คำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” นับเป็นคำที่ผู้บริโภคต่างก็ได้ยินกันเป็นประจำ โดยเฉพาะการเข้าไปใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้าต่าง

สัมนา Offline ฟรี!!!

รายละเอียดการอบรม เรื่อง การใช้งาน SMEMOVE ขั้นพื้นฐาน

สัญญาจ้างทำของ คืออะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง

สัญญาจ้างทำของ คืออะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง

นักบัญชีที่ดีไม่ใช่แค่การเข้าใจและเก่งเรื่องตัวเลข แต่การรู้จักเอกสารทางธุรกิจก็สำคัญ โดยเฉพาะ “สัญญาจ้างทำของ” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารทางบัญชีที่มีผลกระทบเรื่องการหักภาษี

การยื่นประกันสังคม สำหรับคนบัญชีและเจ้าของกิจการ

การยื่นประกันสังคม สำหรับคนบัญชีและเจ้าของกิจการ

หนึ่งในภาระงานที่ผู้ทำบัญชีหรือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบ นั่นก็คือ “ประกันสังคม” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่ต้องเริ่มทำตั้งแต่ที่มีการบันทึกบัญชี หลังจากดำเนินการจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนฟรี! อบรมออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ใช้งาน SMEMOVE ทางบริษัทได้จัดคอร์สอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีทุกท่าน

เจาะลึก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” สำหรับธุรกิจที่อยากจด VAT

เจาะลึก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” สำหรับธุรกิจที่อยากจด VAT

คำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” นับเป็นคำที่ผู้บริโภคต่างก็ได้ยินกันเป็นประจำ โดยเฉพาะการเข้าไปใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้าต่าง

สัมนา Offline ฟรี!!!

รายละเอียดการอบรม เรื่อง การใช้งาน SMEMOVE ขั้นพื้นฐาน