5 ทักษะที่คุณควรรู้เพื่อก้าวเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่จากมหาเศรษฐี Rory Vaden

Rory Vaden นั้นเป็นผู้ที่มีวินัยกับยุทธศาสตร์ของตัวเองเป็นอย่างมาก ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีวินัยในตัวเองมาก จึงทำให้เขาได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันต่าง