นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ เอสเอ็มอีมูฟ กรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอสเอ็มอีมูฟ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561019596 และบริษัทในเครือ (“เอสเอ็มอีมูฟ”) คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น SMEMOVE.com, APP.SMEMOVE.com, Timemove หรือเว็บไซต์ เอสเอ็มอีมูฟ อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนอธิบายวิธีการใช้งานของเรา ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูล และตัวเลือกในการดำเนินการกับข้อมูลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ [email protected] หรือเข้าไปที่หมวด “ติดต่อเรา” หลังคำแถลงนี้

จากการเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา หมายความว่าท่านยินยอมให้ทำการรวบรวม ประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อมูลที่รวบรวม

เอสเอ็มอีมูฟทำการรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หรือ ใช้งานแอพลิเคชัน SMEMOVE เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบริษัท ที่อยู่ถนน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลทางเทคนิค ที่มีการใช้งานบริการของบริษัท หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเข้าดูข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองของเราบนเว็บไซต์ หรือเราอาจติดตามท่านหลังจากท่านเข้าชมเว็บไซต์ และ แอพลิเคชัน TIMEMOVE จะรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง (location data) เพื่อกำหนดเงื่อนไขการลงบันทึกเวลาเข้าออกและการทำรีพอร์ตต่างๆ หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในชุมชนเอสเอ็มอีมูฟ ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เรา เช่น ภาพถ่าย ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ สาขาที่เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่น ๆ เราอาจรวมข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่กับข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เรา ผู้ให้บริการเอสเอ็มอีมูฟอาจสังเกตกิจกรรมของท่าน การปฏิสัมพันธ์ ความชอบ ข้อมูลทางธุรกรรม และข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ (เช่นที่อยู่ไอพี) ที่เชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ล็อกไฟล์ คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิกเลือก และการดำเนินการอื่นๆ ของท่านขณะที่เข้าชมเว็บไซต์ บริการ หรืออีเมลของเรา ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ของเราและวิธีการควบคุม กรุณาดูที่หมวดคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันด้านล่าง เราอาจรวบรวมและเก็บข้อมูลนี้และรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้แก่เรา

ข้อมูลลูกค้า

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการเอสเอ็มอีมูฟ ลูกค้าอาจโหลดข้อมูลเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเอสเอ็มอีมูฟ เอสเอ็มอีมูฟจะไม่แบ่งปันหรือกระจายข้อมูลลูกค้าดังกล่าว เว้นเสียแต่จะกำหนดในข้อตกลงตามสัญญาระหว่างเอสเอ็มอีมูฟและลูกค้า หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายของไทย

การใช้ข้อมูลของท่าน

เอสเอ็มอีมูฟใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านเพื่อ:

  • จัดเตรียมเว็บไซต์เอสเอ็มอีมูฟและการสนับสนุนที่ท่านต้องการ
  • ตอบข้อซักถามของท่านหรือตอบสนองข้อเรียกร้องของท่าน ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์
  • ส่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าท่านอาจสนใจ เช่น การประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จดหมายข่าว สื่อการเรียนการสอน และเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • ส่งข้อมูลเชิงบริหารให้แก่ท่าน เช่น คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนโยบาย
  • ทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์และบริการของเราถูกนำมาใช้อย่างไร
  • สร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ของเราและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือจุดเด่นที่จัดทำเป็นพิเศษเพื่อสนองต่อความสนใจของท่าน
  • ป้องกัน ตรวจจับ ลด และตรวจสอบกิจกรรมการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย

การเปิดเผย

เอสเอ็มอีมูฟไม่แบ่งปัน ขาย ให้เช่า หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาผ่านทางเว็บไซต์แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของบุคคลเหล่านั้นหรือที่ระบุเป็นอย่างอื่นในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เอสเอ็มอีมูฟอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ทำสัญญาในการให้บริการในนามของเรา ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลที่เราจัดสรรให้ตามคำขอและชี้แจงโดยเอสเอ็มอีมูฟเท่านั้น

เอสเอ็มอีมูฟอาจให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกซึ่งขายต่อบริการเอสเอ็มอีมูฟ และ/หรือให้บริการเพิ่มมูลค่า เช่น บริการรับทำเงินเดือน ยื่นภาษี และบริการเชิงบริหารอื่น ๆ ซึ่งท่านสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเอง

เอสเอ็มอีมูฟอาจเสนอแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับบุคคลภายนอก การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การดาวน์โหลดสมุดปกขาว หรือบริการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอหรือบริการของเอสเอ็มอีมูฟ เราอาจแบ่งปันข้อมูลติดต่อและความสนใจในผลิตภัณฑ์ของท่านในข้อเสนอหรือบริการนี้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการสื่อสารกับท่าน

เอสเอ็มอีมูฟอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษที่เราเชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปกป้องและพิทักษ์สิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา (ค) บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือ (ง) ดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้งานของเราและคนอื่น ๆ

หากเอสเอ็มอีมูฟต้องมีการเปลี่ยนถ่ายทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเราอาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน จะมีการแจ้งบนเว็บไซต์ของเราอย่างชัดเจนเป็นเวลา 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของเราขอให้ท่านติดตั้งไว้บนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของท่าน หากบราวเซอร์ของท่านถูกกำหนดให้ตอบรับคุกกี้ บราวเซอร์ของท่านจะเพิ่มข้อความในไฟล์ขนาดเล็ก เราไม่ได้ใช้คุกกี้ในการอ่านข้อมูลอื่น ๆ บนฮาร์ดดิสก์ของท่าน เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้ในการพิสูจน์การเข้าใช้งานต่าง ๆ ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ทำความเข้าใจความสนใจของท่าน ช่วยวิเคราะห์ปริมาณผู้เข้าใช้เว็บไซต์ และจัดทำเนื้อหาให้เหมาะกับความประสงค์ของท่าน ท่านอาจปรับบราวเซอร์ของท่านเพื่อทำการปฏิเสธคุกกี้หรือเพื่อเตือนท่านก่อนจะมีการติดตั้งคุกกี้ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถใช้การได้เลย

เราใช้เว็บบีคอนส์หรือไฟล์ GIF ที่อาจรวมอยู่ในเว็บไซต์และข้อความของเรา ซึ่งมักใช้ร่วมกับคุกกี้ เพื่อช่วยให้เราจัดการโฆษณาออนไลน์และวัดประสิทธิภาพของโฆษณาดังกล่าว ระบุผู้ใช้งานของเรา และวิเคราะห์ปริมาณผู้ใช้งาน นอกจากนี้เว็บบีคอนส์อาจช่วยให้เราเข้าใจว่าโฆษณาใดมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการแจ้งเราว่าเว็บเพจ อีเมล หรือโฆษณาใดได้รับการเข้าชมหรือถูกคลิก ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่ได้รับการเปิดเผย

นอกจากนี้เราอาจใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับคุกกี้และเว็บบีคอนส์ เช่น HTML5, Angular 2, Local Storage, local shared objects, แท็ก และสคริปต์ เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันกับคุกกี้และเว็บบีคอนส์ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งบราวเซอร์ของท่าน และอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตั้งค่าบราวเซอร์ สำหรับการใช้งานและลบโปรแกรม เราและคู่ค้าภายนอกของเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจัดสรรลักษณะเฉพาะบางประการบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมการสืบค้นเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือเพื่อเก็บข้อมูลเนื้อหาและความสนใจ บราวเซอร์ต่าง ๆ อาจเสนอเครื่องมือจัดการของตนเองเพื่อการลบเทคโนโลยีเหล่านี้

ข้อความ “ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track)”

เอสเอ็มอีมูฟจะไม่ตอบสนองต่อข้อความ “ไม่ต้องติดตาม” ของบราวเซอร์ หากไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานทางกฎหมายทั่วไปในการตีความสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” (ดีเอ็นที) มารองรับ ทั้งนี้เราจะคอยติดตามการพัฒนามาตรฐานข้อความ “ไม่ต้องติดตาม” โดยแวดวงและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หนังสืออ้างอิงการเป็นลูกค้า

เราโพสต์หนังสืออ้างอิงการเป็นลูกค้าบนเว็บไซต์ของเราที่อาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของลูกค้า ทั้งนี้ เราได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนการโพสต์ หากท่านประสงค์ที่จะขอให้ลบหนังสือรับรองของท่าน โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ชุมชนและกระดานสนทนาสาธารณะเอสเอ็มอีมูฟ

บนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจทำการโพสต์ความคิดเห็นหรือคำถาม เช่น บนบล็อก กระดานสนทนาสาธารณะ หรือชุมชนเอสเอ็มอีมูฟ บางลูกเล่นดังกล่าวช่วยให้ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างโปรไฟล์ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ในพื้นที่เหล่านี้อาจถูกอ่าน รวบรวม และใช้งานโดยผู้อื่นที่เข้าใช้งาน เมื่อโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกระดานสนทนาออนไลน์ ท่านพึงตระหนักว่าข้อมูลจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นทั้งในและนอกเอสเอ็มอีมูฟ (เว้นเสียแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น) ความคิดเห็นและการอภิปรายเหล่านี้ถูกควบคุมให้มีความเหมาะสมและอาจเข้าถึงหรือลบได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคหรือเหตุผลอื่นๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยปัจเจกบุคคลบนกระดานสนทนาออนไลน์ เช่น ชุมชนเอสเอ็มอีมูฟ หรือบล็อก ถือเป็นของบุคคลผู้นั้น และไม่ถือว่าเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเอสเอ็มอีมูฟ หากต้องการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบล็อกหรือกระดานสนทนาชุมชน โปรดติดต่อเราที่ [email protected] ในบางกรณี เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบกรณีที่ไม่สามารถทำได้พร้อมด้วยเหตุผล

ลูกเล่นและวิดเจ็ตของสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยลูกเล่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น วิดีโอยูทูป ปุ่มไลค์ของเฟซบุ๊ก และวิดเจ็ต เช่น ปุ่มแบ่งปันหรือโปรแกรมเล็ก ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ของเรา ลูกเล่นเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมที่อยู่ไอพีของท่าน หน้าที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา และติดตั้งคุกกี้เพื่อช่วยให้ลูกเล่นทำงานได้อย่างเหมาะสม ลูกเล่นและวิดเจ็ตสื่อสังคมออนไลน์มีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือเว็บไซต์ของเราเป็นเจ้าของโดยตรง การปฏิสัมพันธ์ของท่านกับลูกเล่นเหล่านี้ได้รับการควบคุมโดยคำแถลงความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดสรรให้

ความปลอดภัย

เอสเอ็มอีมูฟมีมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ เอสเอ็มอีมูฟไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการอุปสรรคหรือการหยุดชะงักของการสื่อสารใด ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการสูญเสียข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน รหัสผู้ใช้งาน หรือการพิสูจน์รูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้สิทธิ์เข้าถึงรหัสผ่านที่ได้รับการปกป้องหรือพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์เอสเอ็มอีมูฟ เพื่อปกป้องท่านและข้อมูลของท่าน เอสเอ็มอีมูฟอาจระงับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่แจ้งเตือน ในขณะที่รอการตรวจสอบ หากสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย ทั้งนี้การเข้าถึงและการใช้รหัสผ่านที่ได้รับการปกป้องและ/หรือพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์เอสเอ็มอีมูฟจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามการเข้าใช้งานพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางอาญา

การเลือกไม่รับข้อมูล

หากท่านต้องการไม่รับข้อมูลจากเรา กรุณาส่งคำร้องที่ระบุข้อมูลล่าสุดหรือทางเลือกใหม่ของท่าน ส่งคำร้องของท่านมายัง [email protected] หรือส่งไปรษณีย์มายังข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ระบุด้านล่าง ใช้ที่อยู่อีเมลเดิมหากท่านไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวจากเรา ซึ่งรวมถึงจดหมายข่าวเอสเอ็มอีมูฟ

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวหรือหากท่านต้องการปรับปรุง เปลี่ยน หรือลบข้อมูล ท่านสามารถทำได้โดยการติดต่อผู้ดูแลข้อมูลทางอีเมลนี้ [email protected] 

เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่บัญชีของท่านยังคงมีความเคลื่อนไหวหรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีของท่านหรือร้องขอให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการ กรุณาติดต่อเราทางข้อมูลข้างต้น เราจะปฏิบัติตามคำร้องของท่านเพื่อเข้าถึงหรือลบข้อมูลของท่านภายใน 30 วัน เราจะยังคงเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

การเปลี่ยนแปลงต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัว

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงต่อคำแถลงความเป็นส่วนตัวจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ลิงค์ที่เชื่อมไปยังคำแถลงความเป็นส่วนตัวจะระบุว่าคำแถลงมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เราอยากให้ท่านตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สำหรับผู้ใช้งานรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลจะมีผลเมื่อมีการโพสต์ สำหรับผู้ใช้งานเดิม การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงข้อมูลจะมีผล 30 วันหลังจากการโพสต์

ปรับปรุงล่าสุด: 2 ธันวาคม 2565

© Copyright 2023. SMEMOVE App - All Rights Reserved.