เอกสารรูปแบบต่าง ๆ มีไว้ทำอะไร

ในการทำบัญชีสำหรับคนที่เข้ามาเริ่มต้นใหม่ในงานด้านนี้นั้น คงจะรู้สึกสับสน งุ่นงงกันอยู่ไม่น้อยเพาะเอกสารที่ใช้ในการทำบัญชีนั้นมีอยู่มากมาย อย่างเช่นในวันนี้ที่เราจะนำเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่มักจะถูกนำมาใช้งานบ่อยๆ ให้ทุกคนได้เข้ามาชมเพื่อไขข้อสงสัยกัน ว่าเอกสารแต่ละตัวนั้นถูกใช้งานเมื่อใด เพราะอะไร 1. เอกสาร ใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่หลายๆ ธุรกิจหรือผู้ประกอบการหลายคนจะต้องทำการออกให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือบริการกับธุรกิจของเรา เพื่อให้ลูกค้านำไปประกอบการพิจารณาว่าราคาสินค้า เงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าสามารถยอมรับได้หรือไม่ก่อนทำการตัดสินใจซื้อ 2. เอกสาร ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล

ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มและแบบย่อ

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือให้บริการ จะต้องจัดทำ หรือออกให้กับลูกค้าเมื่อได้ทำการซื้อขายสินค้าและบริการออกไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่รูปแบบของใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินนั้นถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทคือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบย่อ โดยทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบ และการใช้งาน ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีแบบเต็ม ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม เป็นรูปแบบการออกภาษีที่สามารถใช้เป็นเอกสารสำหรับแสดงหลักฐานสำคัญในการยื่นภาษี ผู้ที่มีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีคือผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ขายสินค้า ที่จะต้องออกใบเสร็จ หรือใบกำกับทุกครั้งหลังทำการซื้อขายสินค้า