เอกสารรูปแบบต่าง ๆ มีไว้ทำอะไร

  ในการทำบัญชีสำหรับคนที่เข้ามาเริ่มต้นใหม่ในงานด้านนี้นั้น คงจะรู้สึกสับสน งุ่นงงกันอยู่ไม่น้อยเพาะเอกสารที่ใช้ในการทำบัญชีนั้นมีอยู่มากมาย อย่างเช่นในวันนี้ที่เราจะนำเอกสารรูปแบบต่างๆ

ใบเสร็จรับเงินแบบเต็มและแบบย่อ

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือให้บริการ จะต้องจัดทำ หรือออกให้กับลูกค้าเมื่อได้ทำการซื้อขายสินค้าและบริการออกไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่รูปแบบของใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินนั้นถูกแบ่งออกมาเป็น