ลงทะเบียนฟรี! อบรมออนไลน์ประจำเดือน กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ใช้งาน SMEMOVE ทางบริษัทได้จัดคอร์สอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีทุกท่าน

สัมนา Offline ฟรี!!!

รายละเอียดการอบรม เรื่อง การใช้งาน SMEMOVE ขั้นพื้นฐาน

[SMEMOVE Update] ระบบการลาของพนักงาน และ ระบบปฏิเสธใบเสนอราคา

  ระบบลาเป็นชั่วโมง ทีมงาน SMEMOVE ได้พัฒนาระบบการลาของพนักงาน