สรรพากร ประกาศ! ให้นายจ้างยื่น ภ.ง.ด. และ ภ.ง.ด.1 ก ทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 2567

สรรพากร ให้นายจ้างยื่น ภ.ง.ด. และ ภ.ง.ด.1 ก ทางออนไลน์

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 438) ได้มีการกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก

ใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท มีอะไรที่ต้องรู้ แล้วต้องเสียภาษีอย่างไร?

ใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้างที่ต้องรู้

มือใหม่เริ่มทำธุรกิจหลาย ๆ คน ก็คงมีความคิดที่อยากใช้บ้านจดทะเบียนบริษัท หรือใช้ที่อยู่บ้านเป็นบริษัท

สัญญาจ้างทำของ คืออะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง

สัญญาจ้างทำของ คืออะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง

นักบัญชีที่ดีไม่ใช่แค่การเข้าใจและเก่งเรื่องตัวเลข แต่การรู้จักเอกสารทางธุรกิจก็สำคัญ โดยเฉพาะ “สัญญาจ้างทำของ” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารทางบัญชีที่มีผลกระทบเรื่องการหักภาษี

สัญญาจ้างทำของ คืออะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง

สัญญาจ้างทำของ คืออะไร ใช้ในกรณีไหนบ้าง

นักบัญชีที่ดีไม่ใช่แค่การเข้าใจและเก่งเรื่องตัวเลข แต่การรู้จักเอกสารทางธุรกิจก็สำคัญ โดยเฉพาะ “สัญญาจ้างทำของ” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารทางบัญชีที่มีผลกระทบเรื่องการหักภาษี

การยื่นประกันสังคม สำหรับคนบัญชีและเจ้าของกิจการ

การยื่นประกันสังคม สำหรับคนบัญชีและเจ้าของกิจการ

หนึ่งในภาระงานที่ผู้ทำบัญชีหรือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบ นั่นก็คือ “ประกันสังคม” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่ต้องเริ่มทำตั้งแต่ที่มีการบันทึกบัญชี หลังจากดำเนินการจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจาะลึก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” สำหรับธุรกิจที่อยากจด VAT

เจาะลึก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” สำหรับธุรกิจที่อยากจด VAT

คำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” นับเป็นคำที่ผู้บริโภคต่างก็ได้ยินกันเป็นประจำ โดยเฉพาะการเข้าไปใช้บริการ หรือเลือกซื้อสินค้าต่าง

How-To Upskills สำหรับ นักบัญชีรุ่นใหม่ ที่อยากเติบโตในสายงาน

How-To Upskills สำหรับ นักบัญชีรุ่นใหม่ ที่อยากเติบโตในสายงาน

ในยุคปัจจุบันการทำงานด้านบัญชีต่างก็ต้องมีสกิลต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่นเดียวกับทักษะของนักบัญชีรุ่นใหม่ที่ควรมีในยุคนี้ ที่ต้องมีทั้ง

เอกสาร เปิดบริษัท ที่ต้องแสดงและเปิดเผยหลังจดทะเบียนบริษัท

รวม 3 เอกสาร เปิดบริษัท ที่ต้องแสดงและเปิดเผยหลังจดทะเบียนบริษัท

หลังจากดำเนินการจดทะเบียนเปิดบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลหรือบริษัทจะได้รับ เอกสาร เปิดบริษัท รายการต่าง