โปรแกรมเงินเดือน Payroll สำหรับเจ้าของธุรกิจ และชาว HR ที่ไม่ควรพลาด

By posted on March 18, 2024 7:52PM
โปรแกรมเงินเดือน Payroll สำหรับเจ้าของธุรกิจ และชาว HR ที่ไม่ควรพลาด

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ระบบบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพนักงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ โปรแกรมเงินเดือน Payroll มาเป็นตัวช่วยบริหารงานบุคคลในองค์กร รวมถึงการจัดการข้อมูลของพนักงานแต่ละฝ่าย เช่นเดียวกับ โปรแกรมคำนวณเงินเดือน จากทาง SMEMOVE ตัวจริงเรื่องโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของธุรกิจมือใหม่ และฝ่ายบุคคล (HR) มากที่สุดในตอนนี้

ทำความรู้จัก โปรแกรมเงินเดือน หรือ Payroll

โปรแกรมเงินเดือน นับเป็นระบบ Payroll ในรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่คำนวณการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง และรายการที่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงานในองค์กร เช่น ประกันสังคม การหักค่า กยศ. หรือแม้แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนคำนวณรวมกันได้เลย โดยหลักการทำงานของโปรแกรมคำนวณเงินเดือนจะง่ายกว่าการใช้ Excel แบบเดิม ๆ เพราะตัวโปรแกรมจะมีการตั้งค่าและออกแบบมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตั้งค่าหรือว่าการใส่สูตรต่าง ๆ ในตัว Excel มาแล้วนั่นเอง

ซึ่งข้อดีของการใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน นอกจากจะง่ายต่อการทำงานภายในองค์กรแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนของการสรุปเงินเดือนของพนักงานได้ด้วย เพราะสามารถนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เลย ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลการขาด ลา มาสาย ฯลฯ ตามที่เจ้าของธุรกิจหรือฝ่ายบุคคล (HR) ต้องการ

ทำความรู้จัก โปรแกรมเงินเดือน หรือ Payroll

ข้อดีของการใช้ โปรแกรมเงินเดือน Payroll ในองค์กร

ในปัจจุบันการใช้ โปรแกรมเงินเดือน ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อองค์กรขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก ๆ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจ SME ได้ด้วย เพื่อลดภาระงานต่อตัวผู้ประกอบการได้โดยตรง ทั้งยังสามารถบริหารงานได้อย่างง่ายดาย เช่น การจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานแบบรายสัปดาห์ หรือการจัดการกับค่า Commission เป็นต้น

1. ช่วยให้บันทึกข้อมูลและเวลาในการทำงานของพนักงานได้

ข้อมูลสำคัญของ Payroll ที่มีในโปรแกรมเงินเดือนก็คือ การบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานแบบ Real Time ผ่านตัวระบบโดยตรง อาทิ เวลาในการเริ่มงาน เวลาเลิกงาน วันลา และที่ขาดไม่ได้คือ OT ที่สามารถนำไปคำนวณสำหรับการสั่งจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานได้ด้วย

2. ข้อมูลต่าง ๆ เป็นระบบมากขึ้น จัดการได้ง่ายกว่า

เมื่อใช้โปรแกรมเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด ๆ หรือการเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ในตัวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ก็ตาม ข้อดีที่เห็นได้ชัดของการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนก็คือ สามารถบริหารและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เพราะข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกัน เมื่อต้องการดูข้อมูลย้อนหลังก็สามารถตรวจเช็กได้เลย

3. จ่ายเงินให้กับพนักงานในองค์กรได้หลายรูปแบบ

บางธุรกิจในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดจ้างพนักงานประจำเท่านั้น แต่ธุรกิจเล็ก ๆ หรือว่าผู้ประกอบการ SME ยังมีพนักงานแบบรายวัน หรือว่าพนักงาน Part Time ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น การใช้โปรแกรมเงินเดือนจะช่วยให้การจ่ายเงินไม่มีปัญหาอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่ค่า Commission ก็สามารถนำมาคิดในตัวโปรแกรมได้เลย

ทั้งนี้ ในการใช้งานด้วยโปรแกรมบัญชี SMEMOVE จะสามารถเปิดใช้งานของค่า Commission ได้หลาย Profile ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการคำนวณได้ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ การคิดแบบขั้นบันได การคิดจากช่วงราคา และการคิดในอัตราคงที่ โดยที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อการประกอบกิจการขององค์กร

4. ตั้งค่าได้ง่าย ๆ พร้อมการตั้งเบิกอัตโนมัติของ Payroll

ในกรณีที่ใช้ฟังก์ชัน โปรแกรมเงินเดือน Payroll จากทาง โปรแกรมบัญชีออนไลน์ SMEMOVE สามารถตั้งค่าตัวระบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งการทำข้อมูลของพนักงงาน การจ่ายเงินเดือน การจ่ายภาษีและประกันสังคม ตลอดจนการบันทึกเวลาเข้าออกงานของตัวพนักงาน

นอกจากนี้ ตัวระบบยังสามารถตั้งค่าการรวมจ่ายเงินเดือนของพนักงานหลาย ๆ คนได้ในขั้นตอนเดียวโดยไม่ผิดพลาด พร้อมการสร้างรายการบัญชีไปพร้อม ๆ กัน และที่ขาดไม่ได้คือ การตั้งค่าเบิกอัตโนมัติของ Payroll โดยไม่ต้องเข้าระบบไปตั้งเบิกหรือทำรายการทุกครั้งที่ต้องการทำเงินเดือน โดยตัวระบบนี้จะเหมาะกับบริษัทที่มีพนักงานประจำที่มีรายรับ และรายการหักที่คงที่ในทุก ๆ เดือน

5. ประหยัดเวลามากขึ้น และไม่ต้องสร้างฟอร์มเองในการทำ Payroll

อีกหนึ่งข้อดีของการใช้ โปรแกรมเงินเดือน Payroll ก็คือ เมื่อใช้ระบบการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ ที่มีการหักค่าใช้จ่ายและรายการต่าง ๆ ในที่เดียวแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการสร้างฟอร์มในการทำเอกสารอีกต่อไป ทำให้ประหยัดเวลาในการทำเงินเดือนมากขึ้น ทั้งยังส่งผลดีต่อการกดจ่ายเงินให้กับพนักงาน ที่ครอบคลุมทุกธนาคาร มีความแม่นยำมากกว่า และไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องจ่ายเงินเดือนที่ล่าช้า ส่งผลดีทั้งต่อตัวองค์กรและพนักงานโดยตรง

ฟังก์ชันโปรแกรมเงินเดือน Payroll จาก SMEMOVE

รวมจุดเด่นฟังก์ชันโปรแกรมเงินเดือน Payroll จาก SMEMOVE

แน่นอนว่า ข้อดีของการใช้ โปรแกรมเงินเดือน ที่กล่าวไปในข้างต้นนั้น มีให้ใช้ทั้งหมดผ่านทาง โปรแกรมบัญชี SMEMOVE นอกจากนี้ เรายังสามารถตั้งค่าการใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายภายในระบบเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Payroll ฟรีมาใช้ เพราะสามารถใช้งานได้ผ่านตัวโปรแกรมบัญชีออนไลน์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น

  • การบันทึกรายการจ่าย กยศ. สำหรับพนักงานที่ต้องการให้หักกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากเงินเดือนโดยตรง โดยสามารถนำข้อมูลจาก กยศ. เข้ามายังตัวโปรแกรมบัญชีของ SMEMOVE ได้เลย
  • ตั้งค่าการพิมพ์ Payroll หรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf.
  • การจ่ายเงินเดือนให้ผ่านทาง SCB Anywhere (SCB Business Net) ผ่านบริการ Digital Banking Platform โดยสามารถกำหนดหรือเลือกวันจ่ายเงินเดือนได้ ซึ่งบริการนี้รองรับทั้งกรณีที่ธนาคารปลายทางเป็นธนาคารไทยพาณิชย์และต่างธนาคาร (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)
  • การทำรายการหัก ณ ที่จ่ายพนักงานชั่วคราว โดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะมีพนักงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้การบริหารงาน และการดูแลบุคลากรเป็นระบบได้มากกว่า
  • ระบบการรวมจ่ายเงินเดือนหลาย ๆ คนให้สำเร็จภายในขั้นตอนเดียว และทำรายการบัญชีเพียงรายการเดียว ซึ่งส่งผลให้การบันทึกบัญชีง่ายและเรียบร้อยมากขึ้น
  • การเบิกเงินเกินบัญชี โดยเฉพาะการทำรายการเบิกเงินล่วงหน้าก่อนการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน
  • การคิดค่า Commission หลายโปรไฟล์ ที่จะช่วยให้องค์กรดูแลการจ่ายเงินเดือนและค่าคอมให้กับพนักงานฝ่ายขายได้อย่างเป็นระบบ ป้องกันการผิดพลาดได้ดี และมีรูปแบบการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ครอบคลุมถึง 3 รูปแบบ

โปรแกรมเงินเดือน Payroll SMEMOVE

จะเห็นได้เลยว่า ตัวโปรแกรมเงินเดือน Payroll ของทาง SMEMOVE นั้น เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนทำธุรกิจ ทั้งต่อตัวผู้ประกอบการและฝ่ายบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งตัวโปรแกรมคำนวณเงินเดือนดังกล่าวนี้ สามารถทำงานร่วมกับตัวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เลย โดยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหมดอายุ ต่างจากการดาวน์โหลดโปรแกรม Payroll ฟรี ที่บางครั้งอาจจะมีปัญหาข้อมูลตกหล่นได้ เพราะไม่ได้จัดเก็บไว้บน Google Cloud

ทั้งนี้ หากคุณไม่รู้ว่า จะเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนอันไหนดี ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ ก็สามารถทดลองใช้งาน โปรแกรมคำนวณเงินเดือน ฟรี ที่ไม่หมดอายุ ได้เลยที่ SMEMOVE หรือจะเลือกซื้อแพ็กเกจต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมบัญชี เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจของคุณได้เช่นกัน

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE