เปรียบเทียบฟีเจอร์แพ็คเกจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SMEMOVE

  • Free
   Basic
   Premium
   Pro
 • แพ็กเกจ
  • รายเดือน
   -
   199
   399
   699
  • รายปี
   -
   1,990
   3,990
   6,990
  • จำนวนผู้ใช้งาน
   1
   5
   10
   15 *
  • พื้นที่เก็บข้อมูล
   200 MB
   2 GB
   3 GB
   5 GB *
  • รูปแบบเอกสาร
   ธีมมาตราฐาน
   ได้ทั้งหมด
   ได้ทั้งหมด
   ได้ทั้งหมด
  • จำนวนพนักงานใน Payroll
   3 คน
   15 คน
   30 คน
   45 คน
 • ฟีเจอร์เด่น
  • ระบบการมัดจำ-จ่ายเงินล่วงหน้า
  • ระบบลงเวลาเข้า-ออก
  • คิดต้นทุนการผลิต
  • กำไรขาดทุนของโปรเจค
  • TIMEMOVE (แอปพลิเคชั่น สำหรับการลงเวลาของพนักงาน)
  • ขายหน้าร้าน (POS)
  • สูตรการผลิต (BOM)
  • ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • e-Tax Invoice by Email
  • กิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้งาน
  • กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
  • สร้างรูปแบบเอกสารเอง
  • คลังสินค้า
  • การแจ้งเตือน [กำลังพัฒนา...]
 • แบบฟอร์มเอกสาร
  • แบบฟอร์มเอกสารซื้อขาย
  • ใบสำคัญจ่าย
  • เงินสดย่อย เงินสำรองจ่าย
 • บัญชี
  • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ
  • ปิดบัญชีอัตโนมัติ
  • สมุดบัญชีแยกประเภท
  • คำนวณค่าเสื่อมราคา
  • คำนวณต้นทุนสินค้า
  • กระทบยอดธนาคาร
  • สมุดรายวัน(ซื้อ ขาย จ่าย รับ)
  • รายงานภาษีซื้อขาย (30,36)
  • หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1,3,53, 1ก)
 • สินค้า
  • สต๊อกสินค้า
  • ซีเรียลนัมเบอร์
  • บาร์โค้ด
  • คลังสินค้า
 • พนักงาน
  • จำนวนพนักงาน
   3 คน
   15 คน
   30 คน
   45 คน
  • ยื่นแบบประกันสังคม
  • ตั้งรายการเบิกและหักอัตโนมัติ
  • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน
  • ระบบลงเวลาเข้า-ออก
  • การคำนวนโอที (OT)
 • รายงาน
  • สุขภาพบริษัท
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • งบกำไรขาดทุน
  • งบทดลอง
  • บัญชีแยกประเภท
  • กระดาษทำการ [กำลังพัฒนา...]
  • สมุดรายวัน
  • กระทบยอดธนาคาร
  • สินทรัพย์
  • เจ้าหนี้
  • ลูกหนี้
  • รายการซื้อ
  • ค่าใช้จ่าย
  • สรุปเวลาเข้า-ออก พนักงาน
  • สรุปยอดขาย
  • กำไรขาดทุนโปรเจค
  • สินค้าคงเหลือ
  • รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า
  • เอกสารและไฟล์แนบ
 • รูปแบบธุรกิจ
  • งานบริการ
  • ซื้อมาขายไป
  • การผลิต
  • รับเหมาก่อสร้าง
 • การสนับสนุน
  • รับการสนับสนุนทางแชท
  • การสนับสนุนทางโทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย

ฟรี 200 MB ใช้งานได้มากแค่ไหน?
ระบบจะนับข้อมูลจากไฟล์ที่ Upload ขึ้นบน Cloud เท่านั้น ไม่นับข้อมูลรายการ Transaction ที่เกิดขึ้น
ถ้าต้องการอัพเกรดเพิ่มในภายหลังข้อมูลเดิมจะหายหรือไม่?
ไม่หาย ระบบจะทำการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและ พื้นที่ให้ หลังชำระเงิน
ถ้าอัพเกรดแล้วจะดาวน์เกรดเปลี่ยนกลับเป็น ฟรี ได้ไหม?
ได้ แต่ต้องลบจำนวนผู้ใช้ และพื้นที่ให้ลดขนาดตามแพ็กเกจ และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้งาน เช่น eTax ธีมเอกสาร จะไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลปลอดภัยแค่ไหน?
มั่นใจได้ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส 256 bits ตามมาตรฐานสากล
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ไหน?
ข้อมูลจะเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ บน Google Cloud ที่ประเทศสิงคโปร์
ศึกษาการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ไหน?
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ YouTube
ถ้าไม่มี บัตรเครดิต ชำระเงินอย่างไร?
สามารถใช้บัตร ATM ที่มีสัญลักษณ์ VISA ชำระแทนได้ หรือ บัครเดบิต หรือเลือกโอนเงินได้สำหรับแพ็กเกจรายปี
หากต้องการ Backup ข้อมูลทำอย่างไร?
เลือกส่งออกข้อมูลในแต่ละเมนูได้เป็น Excel ทั้งการขาย ซื้อ ผังบัญชี งบการเงิน อื่นๆ