e-Tax invoice by E-mail คืออะไร ควรใช้งานดีไหม ต้องเปลี่ยนเมื่อไร

By posted on August 16, 2019 3:04PM

 

 

“ใบอนุญาต” เป็นเอกสารที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเป็นกระดาษเปลี่ยนเป็นเอกสารแบบเพื่อให้ผู้จัดทำมีความสะดวกมากขึ้นและสามารถทำการส่งผ่านทางอีเมลเพื่อ ส่งผ่านระบบของพ. ศ. (ETDA) เพื่อบันทึกเวลา (Time Stamp) กฎระเบียบของเจ้า e-Tax Invoice ทาง E-mail ก็มีอยู่มากมาย

ข้อควรระวังในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้โปรแกรมจัดทำบัญชี SMEMOVE อยู่ในเรื่องของการจัดเก็บหรือส่งเอกสารทาง การเงินที่ถูกต้อง

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ใบแจ้งยอดทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
 2. ( www.rd.go.th/publish/27659.0.html ) เป็นผู้จัดทำเอกสารแจกจ่ายและจัดจำหน่ายใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร
 3. เป็นผู้ออกจากระบบหรือใช้งานเอกสารใบกำกับภาษีที่มีความผิดกฎหมาย

จัดทำบัญชีe-Tax invoice โดย E-mail ดีหรือไม่

หลาย ๆ คนที่เข้ามาอ่าน E-Tax Invoice หรือไม่ก็ให้ทิป

ข้อดี

 1. (e-Commerce) ได้รับความพึงพอใจมากขึ้นเพราะกรมสรรพากรได้รับข้อมูลภาษีซื้อ – ภาษีขายรถ – ภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ
 2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั่วไปอย่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. พื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีกระดาษริ่งหรือออกรายงานจัดเก็บแฟ้ม
 4. สามารถส่งเอกสารผ่าน E-Mail ได้ทันที

ข้อเสีย

 1. จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
 2. ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการทำงาน
 3. ไม่สามารถแก้ไขได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อน
 4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์โดย E-mail มีผู้สมัครไม่มากนัก

 

ระยะเวลาเข้าระบบ e-Tax Invoice ขนาดธุรกิจที่ต้องดำเนินการ มีดังนี้

 • ขนาดใหญ่ มากกว่า 500 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2560
 • กลาง มากกว่า 30 ล้านแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2560
 • เล็ก มากกว่า 1.8 ล้านแต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2562
 • ไมโคร น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท ภายใน 31 ธันวาคม 2564

ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้ แต่ทางรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ e-Tax Invoice by E-mail เพิ่มเติมพร้อมรับสิทธิ์การใช้บริการ e-Tax Invoice ตลอดระยะเวลาทุกครั้ง
อย่าลืมว่าโปรแกรมบัญชี SMEMOVE สามารถทำ e-Tax Invoice by E-mail ได้ แค่นั้นยังไม่พอ สามารถทำส่วนอื่น ๆ ของการทำบัญชีและธุรกิจได้อีกด้วย ถ้าเริ่มสนใจแล้ว สามารถกดทดลองใช้งานได้ฟรีตามลิงก์ด้านล่างเลย

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE