ใบเสร็จรับ (Receipt) คืออะไร ต่างกับบิลเงินสดอย่างไร

By posted on September 10, 2019 4:17PM

เมื่อทำงานกับเอกสารคุณจะต้องเจอเอกสารมากมายหลายชนิด ซึ่งในบางครั้งมันก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับคุณได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของใบรับเงินชนิดต่างๆ ที่ดูว่าจะมีมากมายหลายแบบบางอันก็สามารถใช้แทนกันได้ บางอันก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้ นั่นแหละปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงานหากคุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารบางตัวโดยเฉพาะเรื่องของใบเสร็จรับ และบิลเงินสดที่คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเอกสารตัวเดียวกัน

ใบเสร็จรับ (Receipt) คืออะไร

ใบเสร็จรับ หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ผู้ให้เช่าออกให้กับผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าตัวเองได้รับเงินแล้ว (ผู้ซื้อ ได้รับเอกสารจากผู้ขาย) การออกใบเสร็จรับเงินเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ว่าผู้รับเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้อีกฝ่ายทันทีทุกครั้ง ที่มีการรับเงินมาไม่ว่าผู้ซื้อจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม แต่หากว่าคุณประกอบเพียงธุรกิจขนาดเล็กทางกรมสรรพากรก็ได้กำหนดจำนวนเงินไว้แล้วว่าต้องออกใบเสร็จเมื่อขายสินค้าหรือบริการแต่ละครั้งที่มีจำนวนเงินเกิน 100 บาท

ความแตกต่างของใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสด

สำหรับใบเสร็จรับ กับบิลเงินสดก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายอะไร ถ้ามองในมุมของคนทำบัญชีเอกสารทั้งสองอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเอกสารรับเงินจริงๆ แต่เอกสารทั้งสองตัวนี้จะมีความน่าเชื่อถือ และรูปแบบการใช้งานต่างกันนิดหน่อยคือบิลเงินสด, ใบเสร็จรับเงินจะใช้ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้า บริการแล้วจ่ายชำระเงินทันที ในการออกใบเสร็จรับเงินจะใช้ในกรณีที่ลูกค้ามาจ่ายชำระหนี้จากการซื้อสินค้า หรือบริการในอดีต

ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานบิลเงินสด

บิลเงินสดส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นมักเกิดจากการเขียน ซึ่งมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และส่งผลให้เอกสารบิลเงินสดไม่เป็นที่ยอมรับจากกรมสรรพากร ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นคือไม่มีชื่อผู้ขาย (ทำให้เอกสารมีข้อมูลไม่ครบตามที่สรรพากรกำหนด) ไม่มีชื่อผู้ซื้อ รายการสินค้าระบุไม่ชัดเจน

ในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้บิลเงินสดที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่สรรพากรกำหนด คุณสามารถทำการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบิลเงินสดของคุณได้ด้วยการจัดทำเอกสารใบแทนการรับเงินอย่างเอกสารสำคัญใบรับเงินพร้อมแนบบัตรประชาชน หรือจะใช้เอกสารใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน และการแนบหลักฐานในการจ่ายเงินอย่างเช็ค, หลักฐานในการโอนเงิน

ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับ หรือบิลเงินสดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อกรมสรรพากรได้ เพียงแต่จะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับ/ใบรับเงิน

ดังนั้นโปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ SMEMOVE จึงใส่ใจในการออกแบบเอกสารต่างๆ ให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถบันทึกและใช้เป็นหลักฐานต่อกรมสรรพากรได้เป็นอย่างดี

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE