โปรแกรมบัญชี on Cloud หรือ on Server แบบไหนดีกว่ากัน

By posted on April 28, 2019 8:42PM

โปรแกรมบัญชี on Cloud หรือ on Server แบบไหนดีกว่ากัน

เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลแบบไหนที่นิยมใช้กัน เลือกจัดซื้อ Hard Drive ที่มีความจุสูง หรือไม่ก็เลือกอุปกรณ์จัดเก็บแบบพกพา บางคนเลือกที่จัดการกับเนื้อที่จัดเก็บโดยการลบไฟล์ทีไม่จำเป็นทิ้งไป แล้วกับข้อมูลที่มีอายุจัดเก็บยาวนานล่ะ ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายมากแค่ไหนจึงจะเก็บข้อมูลไว้ได้

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแนวใหม่ ที่เรียกว่า Cloud Storage ถูกนำมาใช้ลบข้อจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลใน Hard Drive แบบเดิม เทคนิค Cloud Storage นั้นเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลไว้นอกสถานที่หรือนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิฟเวอร์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลบนเครือข่ายที่ใดที่หนึ่ง เพียงแค่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ทำงานผ่านอินเตอร์เนตได้

เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud นี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานหลายประเภทในองค์กร รวมถึงงานบัญชีด้วย แต่เดิมงานบัญชีนั้นถูกจัดการโดยโปรแกรมบัญชีที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไว้บนเซิฟเวอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดข้อจำกัดเรื่องเนื้อที่จัดเก็บเป็นอย่างมาก เมื่อมีเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud เข้ามา ทำให้การใช้งานโปรแกรมบัญชีเปลี่ยนไป

ปัจจุบันนี้สามารถแยกโปรแกรมบัญชีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ โปรแกรมบัญชี on Cloud และ on Server ทั้ง 2 ประเภทนี้มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไป ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่าย
    • ServerและLicense โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Server จะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทต่อปี
    • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud ไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบ แต่โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Server จะต้องจ้างคนมาดูแลระบบ ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
    • ค่าดูแลอุปกรณ์และเซิฟเวอร์ โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่า User หลักร้อยต่อเดือน และแม้โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Server ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง User แต่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดสถานที่ดูแลเซิฟเวอร์ ค่าไฟที่ใช้เปิดแอร์ให้เซิฟเวอร์ ขึ้นกับจำนวนเซิฟเวอร์และสถานที่ที่ใช้วางเซิฟเวอร์
  2. ระยะเวลาฟื้นคืนเมื่อระบบล่ม ค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud นั้นจะใช้เวลาในการฟื้นคืนเมื่อระบบล่มภายในเวลาไม่เกินชั่วโมง ต่างจากโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Server ที่ต้องใช้เวลานานมากกว่าครึ่งวันกว่าจะจัดการให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
  3. การสำรองข้อมูล (Backup Data) โปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud จะมีระบบ Auto Backup ให้อยู่แล้ว ส่วนโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Server นั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นคนทำสำรองข้อมูลเอง ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย
  4. ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud นั้นส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ส่วนโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Server นั้น เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมาดูแลเอง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

จะเห็นว่าโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน on Cloud ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้เป็นจำนวนมาก และหมดห่วงเรื่องการซ่อมแซม บำรุงรักษา และจัดหาบุคลากรมาดูแลเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น รวมถึงโปรแกรมบัญชี SMEMOVE ก็ on Cloud ด้วย ถ้าอยากทดลองใช้งาน สามารถกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลย เน้นย้ำด้วยว่าฟรี

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE