อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20191231 ประจำเดือนธันวาคม 62

By posted on July 15, 2021 4:13PM

ฟีเจอร์ที่มีการอัพเดท V.20191231

 1. รีพอร์ตขาย & รีพอร์ตการเคลื่อนไหวสินค้า
  ในส่วนนี้ได้มีพัฒนาจากของเดิม โดยมีมีการออกแบบ UI และข้อมูลในการวิเคราะห์ใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งการดึงข้อมูลการเคลื่อนไหวสินค้ารายตัวตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
 2. SCB Anywhere & K-Cash connect
  ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยในเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือคู่ค้าจำนวนหลายๆรายการให้ง่ายขึ้นผ่านการอัปโหลดข้อมูลผ่าน Excel เข้า ระบบของ SCB Anywhere และ K-Cash connect จากเมนูเงินเดือนและใบสำคัญจ่าย เรียนรู้เพิ่มเติม
 3. รวมจ่ายเงินเดือน
  ช่วยในการจ่ายเงินเดือนของพนักงานหลายๆ คนได้ในขั้นตอนเดียว และระบบจะสร้างการบันทึกบัญชีเพียงรายการเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกบัญชีและป้องการข้อมูลเงินเดือนของแต่ละคน เรียนรู้เพิ่มเติม
 4. ระบบบันทึกเวลาโอที 
  เป็นฟีเจอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อนำเวลาเข้าออกของพนักงานมา ทำรายงานการทำงานของพนัก การคำนวณค่าล่วงเวลา และแสดงวันลาต่างๆได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
 5. เบิกเงินล่วงหน้าสำหรับพนักงาน
  ผู้ใช้งานท่านใดที่มีพนักงานขอเบิกเงินล่วงหน้า ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ทีมงานได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถตั้งค่าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าของพนักงานและไปหักกับเงินเดือนของพนักงานตอนสิ้นเดือนได้แล้ว เรียนรู้เพิ่มเติม
 6. หัก ณ ที่จ่ายพนักงานชั่วคราว
  ผู้ใช้งานสามารถ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานชั่วคราวได้เลยตั้งแต่ เพิ่มข้อมูลพนักงาน และเมื่อมีการจ่ายเงินเดือน จะมีการหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานชั่วคราวนั้นแบบอัตโนมัติตามที่ได้ตั้งไว้ เรียนรู้เพิ่มเติม
 7. Commission เพิ่มได้หลาย profile
  การตั้งค่าเริ่มต้น commission ได้หลายรูป เพื่อตอบสนองเกี่ยวกับการทำเอกสารขาย ที่มีพนักงานหลายต่ำแหน่งที่มีค่า commission ไม่เท่ากัน เรียนรู้เพิ่มเติม
 8. POS – การค้นหาลูกค้าจากเบอร์โทร
  การออกบิลขายโดยค้นหาจากเบอร์ติดต่อลูกค้า ทำให้ขั้นตอนการเปิดบิลรวดเร็วขึ้น
 9. พิมพ์เช็คธนาคาร
  ใบสำคัญจ่าย สามารถพิมพ์เช็คธนาคาร ที่ต้องการจ่ายให้แก่คู้ค้า ซึ่งเช็คสามารถออกแบบได้เองตามต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE