5 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทเป็นของตัวเอง

By posted on July 10, 2020 10:06AM

การจดทะเบียนบริษัทถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆ กิจการต้องการจะทำ หรือมีแผนที่จะทำในอนาคต เพราะการจดทะเบียนอาจถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคง และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้อีกหนึ่งทาง แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกไม่น้อยที่มักมองข้ามการจดทะเบียน โดยเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ที่มักจะเข้าใจว่าการจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

จึงมักจะมองข้าม หรือล้มเลิกความคิดนี่ไป และมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักเพราะการจดทะเบียนก็มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจในอนาคตอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีขาย การขยายโอกาสทางธุรกิจ การขอสินเชื่อ ดังนั้นวันนี้ SMEMOVE จะขอพาคุณไปพบกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทเป็นของตัวเองที่แสนจะง่าย ไม่ยุ่งยาก ที่คุณอ่านแล้วสามารถนำไปทำตามได้ทันที แต่จะมีอะไรบ้างตามไปอ่านพร้อมๆ กันเลยค่ะ

1. จัดเตรียมเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียน

– แบบแจ้งผลการจองชื่อ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

– หลักฐานการชำระค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน

– สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จัดตั้งบริษัท หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

– แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

2. ทำการตรวจสอบ และจองชื่อบริษัทที่จะใช้ในการจดทะเบียน

การจดทะเบียนสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบคือชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียน เพราะชื่อที่ใช้จำเป็นจะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำ หรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปก่อนหน้าแล้ว และการจองชื่อสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

– จองด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่

– จองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะต้องเข้าไปทำการสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยชื่อที่จะทำการจองสำหรับใช้จดทะเบียนบริษัทสามารถจองได้ 3 ชื่อ และปกติผลการจองชื่อจะถูกแจ้งให้ทราบภายใน 30 นาที เมื่อจองชื่อสำเร็จก็จะต้องทำการยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นต้องทำการจองใหม่อีกครั้ง

3. เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิคือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท มีไว้ในการระบุขอบเขตของธุรกิจ โดยปกติแล้วคุณสามารถทำการจดทะเบียนบริษัท และจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปในคราวเดียวกันได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วดังนี้

– ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)

– ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / สาขา

– วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

– ทุนจดทะเบียน ส่วนใหญ่นิยมจดกันที่ 1 ล้านบาท

– ข้อมูลผู้ก่อการ โดยการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องมีผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

– ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้น บุคคลอื่นก็สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทได้

– ข้อมูลพยาน ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีพยาน 2 คน

– รายละเอียดการประชุมจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท เช่น ข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

4. เตรียมเอกสารให้พร้อม

ในการยื่นตรวจเอกสารออนไลน์สามารถทำได้ที่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ยื่น หากมีส่วนใดต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมจะได้รับการแจ้งกลับ ถ้าผ่านแล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมาให้บุคคลที่ระบุในแต่ละหน้าเซ็น พร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท และค่าธรรมเนียม

5. ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทของคุณก็จะกลายเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการตามกฎหมาย

อ่านมาถึงตรงนี้ SMEMOVE เชื่อว่าหลายคงน่าจะเข้าใจวิธีการการจดทะเบียนบริษัทเป็นของตัวเองแล้ว หากใครตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปจดก็อย่าลืมเอาความรู้นี้ไปเป็นแนวทางนะคะ และหากใครที่จะทะเบียนบริษัทแล้วอยากจัดการงานบัญชีให้สมบูรณ์แบบ ก็อย่าลืมมองหาเครื่องมือดีๆ อย่างโปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ไว้ใช้งานดูนะคะ

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE