ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้คืออะไร ใช้ตอนไหน

By posted on August 16, 2019 4:15PM

คงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่นักบัญชีมือใหม่ หรือผู้ที่กำลังศึกษาหาความรู้ด้านบัญชี จะไม่รู้จักกับใบเพิ่มหนี้ ลดหนี้ ที่ถือได้ว่าเป็นรายการสำคัญในการทำบัญชี ที่จะถูกนำมาใช้เฉพาะกรณี ซึ่งเจ้าใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้นั้นมีผลต่อการบันทึกบัญชีอยู่ไม่น้อย เพราะเอกสารสองตัวนี้ถือได้ว่าเป็นเอกสารใบกำกับภาษีประเภทหนึ่งได้เลย

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการขายสินค้า และบริการโดยออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้จะมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก เพราะการออกใบเอกสารทั้งสองตัวนี้ก็เปรียบเสมือนการปรับปรุงบัญชีภาษีซื้อ ขายที่เคยคิดเงินไปแล้วว่าจะ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง แต่แน่นอนว่าจะต้องมีเหตุผลในการออกเอกสารทั้งสองตัวนี้ด้วย

ความหมายของใบเพิ่มหนี้ (Debit note) และใบลดหนี้ (Credit note)

ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้คือเอกสารที่ผู้ประกอบการ ห้าง ร้าน จะต้องทำการคำนวณยอดภาษีใหม่ขึ้นมาใหม่เพราะมูลค่าของสินค้า หรือบริการได้เพิ่มขึ้น หรือลดลง การออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้จะต้องออกให้กับผู้ที่ทำการซื้อสินค้า หรือบริการไปแล้ว โดยผู้ที่ทำการออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังที่ได้บอกไปในข้างต้น ส่วนการจัดทำใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนีมักถูกทำขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

ใบเพิ่มหนี้

  • ใบเพิ่มหนี้มักถูกจัดทำขึ้นเมื่อสินค้า หรือบริการที่ลูกค้าได้ซื้อไปถูกส่งออกไปเกินจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ หรือมีการให้บริการที่เกินกว่าที่ได้พูดคุยกันไว้ก่อนตกลงซื้อสินค้า และบริการ
  • ใบเพิ่มหนี้ที่ถูกจัดทำขึ้นมาเนื่องจากผู้ประกอบการคำนวณราคาค่าสินค้า หรือบริการผิดพลาด ซึ่งมีผลออกมาต่ำกว่าราคาจริง
  • ใบเพิ่มหนี้ที่ถูกจัดทำขึ้นมาด้วยสาเหตุอื่นๆ ตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้

ใบลดหนี้

  • ใบลดหนี้มักถูกจัดทำขึ้นเมื่อราคาสินค้า และบริการลดลง เนื่องจากการส่งสินค้าที่ผิดพลาดน้อยกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ (สินค้าไม่ครบจำนวน) หรือการให้บริการที่น้อยกว่าที่ได้พูดคุยกันไว้ (บริการบกพร่อง)
  • ใบลดหนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเมื่อราคาสินค้า และบริการถูกคำนวณออกมาด้วยความผิดพลาดทำให้ราคาสูงกว่าที่เป็นจริง
  • ใบลดหนี้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อผู้ประกอบการได้รับสินค้าตีกลับ (สินค้าชำรุด พัง สภาพ หรือคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ตกลงไว้)
  • ใบลดหนี้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อมีการยกเลิกสัญญาบริการ ที่ผู้ประกอบการไม่ทำการบริการตามสัญญา
  • ใบลดหนี้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ซื้อ จากการจ่ายล่วงหน้า (เงินประกัน, เงินมัดจำ) ตามข้อตกลงทางการค้า

แถมอีกนิดว่าการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องออกในเดือนที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว (เหตุการณ์จากด้านบน) อย่างเช่น คุณได้รับสินค้าคืนในเดือนมกราคม คุณต้องจัดทำเอกสารใบลดหนี้ในเดือนมกราคม แต่ถ้าหากออกเอกสารในเดือนนั้นไม่ได้ คุณยังสามารถออกเอกสารในเดือนถัดไปได้ แต่การออกเอกสารให้ตรงกับเดือนที่เกิดเหตุการณ์จะดีที่สุด หากการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ด้วยตัวเองยากเกินไป ลองใช้บริการโปรแกรมบันทึกบัญชีของ SMEMOVE ดู

 

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE