อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ปรับอัตราสมทบประกันสังคมลูกจ้าง1% นายจ้าง4%

By posted on September 2, 2020 2:01PM

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

ร่วมแถลงข่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 25 มี.ค.63 ในประเด็นมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้


ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ตั้งแต่ มี.ค. – พ.ค. 2563
1. นายจ้างเหลือ อัตราร้อยละ 4
2. ผู้ประกันตน มาตรา33เหลือ อัตราร้อยละ 1
3. ผู้ประกันตน มาตรา39เหลือ อัตราร้อยละ 1.8

ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา33,39
1.ค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563
2.ค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563
3.ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563


เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

มีผลตั้งแต่ มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
1.นายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว14วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ชิดเชื้อCOVID-19
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน180วัน
2.หน่วยงานรัฐสั่งให้หยุดกิจการ
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน60วัน


และสุดท้ายได้มีมติเพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้กรณีว่างงาน ดังนี้
1.ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้งาน 2 ปี)
2.ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้างไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้งาน 2 ปี)

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าเว็ปประกันสังคมได้เลย : สำนักงานประกันสังคม
หรือหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักประกันสังคมของSMEMOVE  : คู่มือการใช้งาน

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE