อัปเดทฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรมบัญชี SMEMOVE V.20200819 ประจำเดือนสิงหาคม 63

By posted on April 18, 2022 9:31PM

ฟีเจอร์ที่มีการอัพเดท V.20200819

 

  1. ระบบแจ้งเตือน เลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย ซ้ำ ที่เกิดขึ้นภายในรายงานภาษี ภ.พ.30 เรียนรู้เพิ่มเติม
  2. ระบบ Safety Stock สำหรับสินค้าคงคลัง พร้อมรีพอร์ต
  3. เอกสารใบสั่งผลิต และใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เพื่อการใช้งานทั้งภายในและภายนอก เรียนรู้เพิ่มเติม
  4. ภ.ง.ด.1ก และการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ระหว่างปี เพื่อความสะดวกสบายในการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ในระหว่างปี
  5. เอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 4 สําหรับผู้หักภาษีเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  6. ระบบจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร สำหรับกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานภาษี แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการภาษีของเงินเดือนพนักงาน (ภ.ง.ด.1และภ.ง.ด.1ก) และประกันสังคม เรียนรู้เพิ่มเติม

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE