พลาดไม่ได้กับ 5 วิธี ประหยัดภาษีอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย

By posted on July 23, 2020 1:58PM

ในการจัดทำภาษีหลายกิจการมักคิดค้นวิธีการต่างๆ ในการลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นการหาคนมารับค่าใช้จ่าย เอารายจ่ายของตัวเองมาเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือเลยไปกันจนถึงกระทั่งซื้อใบกำกับภาษีปลอม มาเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใช้ในการขอคืนภาษี ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย และยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย ดังนั้นวันนี้ SMEMOVE ก็อยากจะพาทุกคนมารู้จักกับ 5 วิธี ประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย

1. วางแผนโครงสร้างทางการเงินภายในกิจการ

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจมีหลายสิ่งที่ทุกคนต้องทำการวางแผนก่อนลงมือทำ ไม่เว้นแม้แต่การวางแผนโครงสร้างทางการเงินภายในกิจการ โดยโครงสร้างที่ต้องการนำมาวางแผนก็เป็นส่วนของทุนของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนจดทะเบียน และเงินกู้ ที่นับว่าเป็นผลตอบแทนจากกิจการ

ในกรณีทุนมาจากการจดทะเบียน หรือจากเจ้าของการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องจ่ายในรูปแบบเงินปันผล ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และในกรณีที่ทุนมาจากเงินกู้ จะต้องเป็นการจ่ายดอกเบี้ย ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ดังนั้นถ้าคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ และมีเงินลงทุนอยู่จำนวนหนึ่งแทนที่คุณจะนำมาเงินทั้งหมดเป็นทุนจดทะเบียน คุณสามารถแบ่งบางส่วนมาให้ธุรกิจของคุณกู้ยืมก็ได้ เพราะแทนที่คุณจะนำเงินทั้งหมดออกจากบริษัทในรูปแบบเงินปันผลที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ มาให้กิจการกู้ยืมที่จะได้รับดอกเบี้ยแทนนั้นเป็นผลดีกว่า

ซึ่งกิจการสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ทำให้ภาษีที่กิจการต้องเสียลดลง หากกิจการใดเปลี่ยนเงินภายในกิจการที่จะจ่ายในรูปของเงินปันผลเป็นการจ่ายดอกเบี้ยแทน ทุกๆเงิน 100 บาท คุณจะสามารถประหยัดภาษีได้ประมาณ 15-20 บาทเลยทีเดียว การปรับโครงสร้างนี่สามารถทำได้ทั้งผู้ที่เริ่มต้นทำกิจการ และผู้ที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วเพียงให้กิจการกู้เงินของคุณ

2. กำหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ การใช้สิทธิเครดิตภาษี

ตามกฎหมาย ตามมาตรา 47 ทวิ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล เท่ากับส่วนของภาษีที่กิจการได้จ่ายไป สรุปก็คือ ผู้รับเงินปันผลจะได้รับภาษีที่กิจการเสียให้สรรพากรไปคืนกลับมา เนื่องจากคุณจะต้องนำรายได้เงินปันผลนี้ไปยื่นภาษีบุคคลธรรมดาอีกครั้ง เพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนเนื่องจากเสียภาษีรอบแรกที่นิติบุคคล แล้วมาเสียอีกครั้ง 2 ที่บุคคลธรรมดาอีก ในกรณีที่ทำธุรกิจคนเดียว หรือเป็นธุรกิจในครอบครัวการวางโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยให้หลายๆ คนมารับรายได้เงินปันผล จะทำให้คุณสามารถขอภาษีของบริษัทที่เสียไปคืนมาได้ โดยที่ภาระภาษีบุคคลธรรมดาของแต่ละคนก็จะไม่สูงนัก

3. วางแผนวิธีการการจ้างรับเหมา หรือจ้างทำงานให้

สำหรับกิจการใดที่ประกอบกิจการในลักษณะจ้างรับเหมา โดยกิจการจะมีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์มาทำงานเองทั้งหมด คุณสามารถประหยัดภาษีได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้เพื่อลดภาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายยกตัวอย่างเช่น

กิจการของคุณรับเหมาในราคา 10,000 บาท โดยปกติจะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย 300 บาท ซึ่งเงินที่คุณจะได้สุทธิในการรับจ้างก็คือ 9,700 บาท และเงิน 300 บาทนี้คุณก็อาจจะไม่อยากทำให้ยุ่งยากด้วยการไปขอคืนจากสรรพากร หรือให้ลูกค้าของคุณมารับผิดชอบในส่วนนี้ ดังนั้นหากคุณต้องการประหยัดภาษีคุณก็สามารถรับจ้างทำของในราคาที่ไม่รวมกับค่าอุปกรณ์ได้ เช่นต้นทุนในการทำงานของคุณอยู่ที่ 4,000 บาท บวกกำไรไปอีก 2,000 บาท คุณก็จะได้รับเงิน 5,820 บาท หลังหักภาษีไป 180 บาท ส่วนค่าอุปกรณ์ก็ให้เป็นหน้าที่ของคนจ้างงานในการจัดซื้อแทน

4. ทำเอกสารรายจ่ายอย่างถูกต้อง

ในการทำเอกสารบางครั้งหลักฐานการรับชำระเงิน หรือใบเสร็จที่ถูกจัดเก็บอาจไม่ไว้สมบูรณ์ หลายกิจการก็มักจะนำค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณก็สามารถทำเอกสารส่วนนี้ให้สมบูรณ์ได้โดยการ

– ทำใบสำคัญจ่าย และให้ผู้รับเงินเซ็น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

– จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ถือว่าสามารถระบุผู้รับเงินได้แล้ว)

– จ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมผู้รับเงินไว้ (ถือว่าสามารถระบุผู้รับเงินได้แล้ว)

หากไม่อยากออกเอกสารเพิ่มให้ยุ่งยาก ทุกครั้งที่เกิดค่าใช้จ่ายก็พยายามให้ผู้ออกเอกสารจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง เพราะหากเอกสารไม่ถูกต้อง ต้นทุนภายในกิจการก็จะเพิ่มมากขึ้น 15-20% ซึ่งทำให้คุณต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

5. ใช้รายการขาดทุนสะสมมาหักภาษี

หลายกิจการที่ดำเนินธุรกิจมักลืมนำการทุนภายใน 5 ปีมาหักค่าใช้จ่ายภาษีเพื่อให้กิจการประหยัดภาษี ดังนั้นหากกิจการใดดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ก็อย่าลืมเตือนนักบัญชีของตัวเองด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่จะนำผลขาดทุนสะสม 5 ปีมาใช้ในการประหยัดภาษีได้

และนี่ก็เป็น 5 วิธี ประหยัดภาษีอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย ที่ทุกคนไม่ต้องไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับกิจการด้วยการทำเรื่องผิดๆ หากคุณสนใจวิธีการประหยัดภาษีที่ SMEMOVE นำมาเสนอในวันนี้ก็อย่าลืมนำไปใช้งานกันนะคะ และสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นกิจการรูปแบบใดก็ไม่ควรมองข้าม และควรมีตัวช่วยดีๆ อย่างโปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ไว้ใช้งานด้วยนะคะ

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE