ประกันสังคมคืออะไร แล้วทำไมจะต้องจ่ายทุกเดือน

By posted on August 26, 2020 10:00AM

ถึงแม้ว่าเรื่องราวของประกันสังคมจะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักกันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่วันนี้ SMEMOVE ก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวของประกันสังคมมาให้ทุกคนได้อ่าน และทำความเข้าใจกับมันอีกครั้ง โดยเฉพาะน้องๆ วัยมหาลัยที่กำลังจะจบออกมาทำงาน หรือน้องๆ ที่จบมาทำงานแล้ว ตลอดจนคนทำงานทั่วไปที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมอยู่ว่าจริงๆ แล้วประกันสังคมนั้นคืออะไร แล้วทำไมเราจะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งของเราไปจ่ายในส่วนนี้กันนะ

ประกันสังคม คืออะไร?

ประกันสังคมคือสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่ต้องทำการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจำนวนเงินที่นำส่งนั้นจะทำการคำนวณและหักจากฐานเงินเดือนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป โดยอัตราการหักนั้นจะอยู่ที่ 5% แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

ประกันสังคมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของคนทำงานที่จะสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของสมาชิกที่มีรายได้ให้ดีขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นประกันสังคม หรือระบบประกันสังคมนั้นมีมานานแล้วในต่างประเทศ แต่ประเทศไทยนั้นถูกนำมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2480 และมีสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการเจ็บป่วย ทั้งที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงาน

ผู้ประกันตนคือใครกัน?

หากถามว่าใครคือผู้ประกันตนนั้น คำตอบก็ง่ายๆ เลยค่ะว่าผู้ประกันตนก็คือลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้จ่ายค่าประกันสังคมทุกๆ เดือน โดยผู้ประกันตนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

  1. ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือก็คือผู้ประตนที่เป็นลูกจ้าง พนักงานประจำ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  2. ผู้ประกันตนที่สมัครใจตามมาตรา 39 หรือก็คือบุคคลที่เลิกเป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่ลาออกจากงาน ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาไม่ต่ำกว่า 12 เดือนแล้วลาออกมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ซึ่งหากต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อหลังจากลาออกจากงาน ผู้ประกันตนก็สามารถทำการแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมได้ภายใน 6 เดือนหลังมีการแจ้งออกจากงาน โดยจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  3. ผู้ประกันตนที่เป็นอิสระ ตามมาตรา 40 หรือก็คือบุคคลที่มีอายุ 15 – 60 ปี ที่ทำงานอิสระไม่เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 มาก่อน

แล้วทำไมเราจะต้องจ่ายเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนล่ะ

อย่างที่ทุกคนได้อ่านมาก่อนหน้านั้นว่าประกันสังคมคือหลักประกันในการดำเนินชีวิตของคนทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และตาย ที่ประกันสังคมจะเข้ามาดูแลและการทดแทนรายได้ เมื่อผู้ประกันตนต้องการพบแพทย์ยามป่วยไข้ หรือมีเหตุการณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดในการใช้สิทธิประกันสังคมทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่าย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของประกันสังคมที่ SMEMOVE นำมาฝากในวันนี้ เราหวังว่าใครที่ได้อ่านจะได้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของประกันสังคมมากขึ้นไม่มากก็น้อย และหากว่าใครยังสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้ และต้องได้รับ ก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE