ด่วน! แจ้งว่างงานจากโควิด-19 ยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ต้องมาสำนักงาน

By posted on April 16, 2020 11:02AM

สืบเนื่องจากการออกมาตรการยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้นายจ้างสั่งผู้ประกันตน หรือลูกจ้างหยุดงานเนื่องจากสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสังเกตอาการ และกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้างดังเดิม

จึงมีผู้ประกันตนมากมายวางแผนจะออกไปยื่นขอรับเงินชดเชยที่สำนักงานประกันสังคม ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้กำหนดช่องทางในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้ยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมออนไลน์ www.sso.go.th เท่านั้น โดยผู้ประกันตนสามารถกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และนายจ้างกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุ COVID-19 ได้ในหัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits)

(เพิ่มเติม: ขั้นตอนการขอรับเงิน 7,500 บาทต่อเดือน จากประกันสังคมเพื่อทดแทนกรณีว่างงาน)

นอกจากนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบบนหน้าเว็บไซต์กรมการจัดหางานกรอกข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) ก็จะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนยื่นคำขอ รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยยื่นเอกสารช่องทาง ดังนี้

–  ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ

–  ส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX) ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาพื้นที่ของคุณ

–  ส่งเอกสารทาง E-mail ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขาที่กำหนด

–  ส่งทางไลน์ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

หากมีข้อสงสัยในการยืนขอลงทะเบียนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมออนไลน์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง E-mail: info@sso1506.com, Web board. Live chat และทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) หรือโทร 1506 เพื่อขอคำปรึกษาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE