คิดให้เหมือน Startup กับสิ่งที่แบรนด์ APAC เรียนรู้ได้จากการวัดผล

By posted on August 16, 2019 5:56PM

ปัจจุบันเรียกได้ว่าทรัพยากรทั้งหมดของธุรกิจต่างวัดได้ทั้งหมด ทว่า นั่นไม่ได้หมายความว่าการวัดทรัพยากรเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการวัดเองนั้นจำเป็นต้องมาคู่กับการทดลองและความว่องไวในการเริ่มต้นธุรกิจ

ทาง Google ได้เสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดที่เหมาะสมกับธุรกิจในรูปแบบของ Startup ซึ่งได้รับการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี โดยจะใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างได้ผล วิธีการวัดของทาง Google นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่มบุคคล อย่างเช่น CFO เพียงกลุ่มเดียว ทว่า วิธีการวัดของทาง Google นั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำงานทั้งหมดในองค์กร โดยจำนวนคำถามนั้นจะมากกว่าการวัดแบบทั่วไป ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

สร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนจากกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ขั้นแรกเพื่อให้การวัดผลมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณจำเป็นต้องรู้อย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุณต้องการและการขับเคลื่อนทีมงานของคุณนั้นเป็นอย่างไร อย่างเช่น ถ้ารายรับเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่คุณต้องการ ตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจของคุณจะประกอบด้วยจำนวนลูกค้า ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ต้นทุนการจัดส่งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

ขั้นต่อมาจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อตัวขับเคลื่อนทั้งขึ้นและลง กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานขององค์กรของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้ อย่างเช่น วิธีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับงบประมาณการตลาดโดยรวม การตลาดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านงานขาย ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการปรับปรุงคุณสมบัติขององค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งแต่ละกลยุทธ์นั้นต่างมีค่าการวัดที่สำคัญ และผลประโยชน์ที่จำเป็นจะต้องทำให้ถึงจุดที่วางเอาไว้  ยกตัวอย่างจากกราฟด้านล่างนี้

ตัวอย่างการจัดวางตัวขับเคลื่อนสำหรับงานแอปพลิเคชันใหม่ของทาง Google

เพียงแค่คุณวางตำแหน่งทรัพยากรและความต้องการให้ถูกต้อง คุณจะเห็นได้ว่าอะไรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตัวงานนั้น ๆ โดยสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสนใจต่อตัวขับเคลื่อนมีดังต่อไปนี้

  • พิจารณาผลลัพทธ์ทางธุรกิจของคุณให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
  • ตั้งสมมุติฐานที่ตรงกับ KPIs เพื่อใช้ในการวัดให้ตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด
  • ดำเนินการกับการทดลองที่ทำให้เกิดผลดีย้อนหลังให้มากที่สุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมการจัดส่งแบบดิจิทัลของคุณทดลองและทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่คุณหา KPIs เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือการวิเคราะห์ย้อนกลับสำหรับตัวขับเคลื่อนธุรกิจนั้นว่าเป็นตัวที่สำคัญจริงหรือไม่ อย่างเช่น หากคุณเปิดร้านขึ้นมาแล้วพบว่ามีผู้ใช้จำนวนหนึ่ง ทว่า เมื่อเวลาผ่านไปแล้วกลับพบว่าผู้ใช้ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากตอนแรกเลย แสดงว่านั่นอาจจะมีปัญหาในการผลักดันตัวขับเคลื่อน หรือมีความเป็นไปได้ว่าคุณวางความสำคัญของ KPIs ผิดไปจากที่ควรจะเป็น

ความสำเร็จที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมองหาสมมุติฐานผลลัพธ์ของการดำเนินงานให้มากเข้าไว้ พร้อมทั้งทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะบางครั้งสมมุติฐานดังกล่าวที่คุณตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ และไม่รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในโลกทั้งหมด ซึ่งจุดนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะบอกได้ว่าคุณประสบผลสำเร็จหรือไม่ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่คุณควรจะคิดให้ดีในขั้นตอนนี้ก็คือ

  • พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ใช่ว่าจำนวนเงินทุกบาทที่ใช้ในเรื่องของการตลาดจะให้ผลในเรื่องของการวัดได้โดยสมบูรณ์
  • อย่ายึดมั่นในตัววัดประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพมากจนเกินไป
  • ให้ดูการสนับสนุนแบบองค์รวมของระบบดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ

พยายามทดลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ปรับแต่งตัวขับเคลื่อนได้อย่างว่องไวและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

อย่าเชื่อผลลัพท์ที่ทำให้เป้าหมายของคุณไปถึงจุดที่ฝันแค่เพียงครั้งเดียว เนื่องจากปัจจุบันโลกธุรกิจหมุนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นอาจจะทำให้ตัวขับเคลื่อนและ KPIs ที่เคยใช้ได้ผลมาก่อนกลับใช้ไม่ได้ผลอีกในเวลาต่อมา อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทคุณไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะนั่นจะช่วยทำให้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจก็คือ คุณจะต้องรู้จักการใช้ทรัพยากรบุคคลให้ถูกจุด ถูกที่ และถูกเวลา รวมถึงให้ความสำคัญกับลูกทีมของคุณ เพราะต้องไม่ลืมว่างานที่สำเร็จไปด้วยดีได้ก็เป็นผลมาจากลูกทีมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินการต่อเนื่องควรให้ความสำคัญกับ

  • การใช้ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจมากกว่าใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการคาดเดา
  • พยายามจัดทีมงานในแต่ละทีมให้มีบุคลากรที่เหมาะสมกับงานและขั้นตอนที่แต่ละทีมงานจะได้รับมอบหมายอย่าลืมที่จะทดลองคำถามที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการผลักดันให้ธุรกิจของคุณมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น (ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้นไปอีก) การที่วัดผลการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลานั้นสำคัญมาก เหมือนกับ โปรแกรมบัญชี
    SMEMOVE ที่ช่วยให้งานของคุณนั้นง่าย สะดวกรวดเร็ว และ ราคาประหยัด แถมยังรู้ผลของ REPORT ได้แบบ REAL-TIME อีกด้วย ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE