โปรแกรมบัญชีช่วยผู้ประกอบการ SME และ Startup พิเศษ !! ใช้งานฟรี 1 USER ไม่มีวันหมดอายุ

By posted on January 29, 2020 11:15AM

SMEMOVE เปิดตัว Web Application โปรแกรมบัญชี ช่วยผู้ประกอบการ SME และ Startup พิเศษ!! ใช้งานฟรี 1 USER ไม่มีวันหมดอายุ

 

หมดกังวลและเลิกปวดหัวกับปัญหาการทำบัญชีอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง การบันทึกรายการในบัญชีที่ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เพราะจากนี้แม้ผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี รวมถึงการจัดทำแบบฟอร์มบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชี ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้อีกต่อไป

บริษัท เอสเอ็มอีมูฟ จำกัด ผู้ให้บริการ Application โปรแกรมบริหารธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME และ Startup ได้ฤกษ์ดีเปิดตัวช่วยผู้ประกอบการ SME และ Startup อย่างเป็นทางการ ด้วย Application โปรแกรมบัญชี ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ ภายในพริบตา โดยมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกการทำงานทางด้านบัญชี ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อจัดจ้างพนักงานบัญชีได้อย่างเห็นผล พิเศษ!! สำหรับผู้ประกอบการ SME  ที่สมัครใช้งานวันนี้ รับฟรีทันที 1 USER โดยไม่มีวันหมดอายุ

ปัจจุบันการทำธุรกิจส่วนตัวถือเป็นอาชีพที่เป็นความใฝ่ฝันอันดับแรกๆ ของทั้งนักศึกษาจบใหม่ หรือพนักงานประจำหลายๆ คนที่อยากผันตัวเองออกมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากมีความรู้สึกที่ว่า การทำธุรกิจส่วนตัวนั้นหากเทียบกับการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่แล้วช่างต่างกันลิบลับ เพราะมีเราเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว และมีลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการเท่านั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องยุ่งกับหัวหน้า และไม่ต้องปวดหัวกับการกระตุ้นยอดขายจากฝ่ายบริหาร ทำให้ผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันของคนส่วนใหญ่ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานประจำส่วนใหญ่ในยุคนี้เลือกที่จะลาออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยเป็นการลงทุนในลักษณะของธุรกิจ SME ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดกลาง ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนในปริมาณมหาศาล

อย่างไรก็ดี การดูแลกิจการขนาดเล็กถึงกลางอาจมองดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับบางคน แต่หากคุณได้เข้ามาดูแลบริหารกิจการด้วยตัวเองอย่างจริงจังแล้วจะเห็นว่า การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ มันไม่ได้มีความง่ายเลยสักนิด เพราะธุรกิจของคุณจะ “รุ่ง” หรือ “ร่วง” นั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ตัวสินค้า เงินทุนหมุนเวียน ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง หลักการบริหาร และที่สำคัญก็คือ “การทำบัญชี” นั่นก็เพราะประโยชน์ของการทำบัญชีนั้นสามารถทำให้ผู้ประกอบการได้รับทราบปัญหาหลายๆ อย่าง ดังนี้

 1. ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่า ผลของการดำเนินกิจการในช่วงที่ผ่านมาตามระยะเวลาที่กำหนด (รายไตรมาส) นั้นมีรายรับ-รายจ่าย มีกำไร-ขาดทุนมากน้อยแค่ไหน มีรายได้หลักรายได้รองเท่าไหร่ เพราะในกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 2. ทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการทั้งในส่วนของทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการเงินที่ไม่จำเป็นโดยการตัดทอนส่วนเหล่านั้นออกไป
 3. การทำบัญชีถือเป็นกลไกในการตรวจสอบควบคุมที่มีคุณภาพ เพราะสามารถครอบคลุมไปถึงการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย
 4. การทำบัญชีเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนหลายๆ ด้าน ทั้งการเงิน การตลาด และการขยายการลงทุนรวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของกิจการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้กิจการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 5. บัญชีเป็นเอกสารอย่างหนึ่งในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะผู้ให้กู้จะต้องทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่

สรุปแล้วการทำบัญชีจึงถือมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม เพราะถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างไม่รู้สภาพคล่อง ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้การละเลยการทำบัญชียังถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และก่อเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาภายหลังอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประกอบการจะรู้ว่าการทำบัญชีมีความสำคัญ แต่ปัญหาก็คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะในธุรกิจ SME ที่มีขนาดเล็กถึงกลางมักประสบความยุ่งยากคือ ไม่ทราบว่าควรจะทำบัญชีเอง โดยที่อาจจะมีความรู้ในการทำบัญชีเพียงแค่งูๆ ปลาๆ เท่านั้น หรือควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีดูแลให้ หรืออีกหนึ่งตัวเลือกก็คือการจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาดูแลให้โดยเฉพาะ

ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ SMEMOVE ให้ความใส่ใจในการพัฒนา Application โปรแกรมบัญชี เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจ SME นั่นก็เพราะว่าการทำบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ  หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้ การจะทำให้ธุรกิจก็เป็นไปอย่างไม่รู้สภาพความเป็นจริง ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

 

ระบบที่จะทำให้คุณจัดการทุกอย่างในที่เดียว

Application โปรแกรมบัญชี โดย SMEMOVE ถูกออกแบบด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ของการทำบัญชี รวมทั้งการจัดงานสารพัดสิ่งให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการวางบิล ใบเสร็จ หรือการจัดการเงินสด รวมไปถึงสรุปงบการเงินได้แบบเรียลไทม์ทุกที่ทุกเวลา

 1. เปิดบิลขาย ซื้อง่าย จ่ายคล่อง ในเวลาไม่ถึง 1 นาที

– ไม่ว่าจะเป็นการขาย ซื้อ หรือจ่าย ก็ทำได้ง่ายๆ ครบทั้งหมดในที่เดียว จึงช่วยให้การจัดการเอกสารเหล่านี้สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มากขึ้น

–  ไม่พลาดทุกการวางบิลและรับเช็คทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล จึงทำให้การบริหารจัดการเงินสดทำได้อย่างดีเยี่ยม

– มีสต๊อกการซื้อขายสินค้าที่เป็นระบบ สามารถเก็บ Serial No. ของสินค้าได้ และเช็กสต๊อกสินค้าเข้าออกได้อย่างเที่ยงตรงแบบเรียลไทม์

 1. เงินเดือนพนักงาน (Payroll) ประกันสังคม และภาษีต่างๆ

– เรื่องยุ่งยากในการทำบัญชีเงินเดือนทุกสิ้นเดือนของคุณจะหมดไป ด้วยระบบจัดการเงินเดือน ประกันสังคม และภาษีของ Application โปรแกรมบัญชี สามารถจัดการเงินเดือนพนักงานทุกคนของคุณได้ครบถ้วน รวมถึงการเบิกจ่ายค่าต่างๆ

– พนักงานสามารถดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้ด้วยตัวเอง หรือให้ระบบส่งอัตโนมัติ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความลับสำหรับเพื่อนร่วมงานรายอื่น

– ประหยัดเวลาในทำฟอร์มเอกสารในการยื่นภาษีหรือประสังคม เพราะสามารถยื่นแบบได้ทันที

 1. ระบบบัญชีที่เข้าใจง่าย รู้ยอดขาย ทราบผลกำไรได้เลย

– ประหยัดงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานบัญชี หรือผู้ทำบัญชี ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีโดยอัตโนมัติ ที่มีรายงานงบดุล กำไร-ขาดทุน กระแสเงินสด พร้อมทั้งตัวเลขทางการเงิน เพื่อให้คุณสามารถเช็คสุขภาพการเงินของกิจการได้แบบเรียลไทม์

– แม้ไม่รู้เรื่องบัญชีก็ใช้งานได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

– ทุกรายการเคลื่อนไหวของระบบบัญชีจะถูกบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปและแบบแยกประเภท

 

ข้อดีของการเลือกใช้งาน SMEMOVE

ด้วยฟีเจอร์ที่ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานของ Application โปรแกรมบัญชีของเรา และประกอบกับเทคโนโลยี Cloud ที่ง่ายต่อการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลธุรกิจของคุณไว้ในที่เดียว ทั้งหมดจึงส่งผลดีต่อการใช้งานได้ดังนี้

 1. ทำงานด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งยังสามารถออกเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ
 2. มีระบบการแจ้งเตือนของการออกเอกสารต่างๆ เมื่อถึงกำหนดเวลา
 3. มีรายงานบัญชี และออกงบการเงินได้แบบเรียลไทม์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีแต่อย่างใด
 4. Application โปรแกรมบัญชี ถือเป็นโปรแกรมตรวจเช็คสุภาพการเงินของบริษัทได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ต้องใช้ หรือ ลูกหนี้ต่างๆ
 5. ครบวงจรในระบบเดียว เพราะเราได้รวมสารพัดการทำบัญชีเอาไว้ภายใน Application เดียว จึงทำให้สามารถจัดการงานทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีความปลอดภัยสูง เพราะข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเข้ารหัส และสำรองข้อมูลด้วยระบบแบ็คอัพถึง 3 สำเนา

นอกจากนั้น ด้วยเซิร์ฟเวอร์จาก Google Cloud Platform จึงทำผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า Application โปรแกรมบัญชีจาก SMEMOVE  มีความปลอดภัยสูงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดย Google Cloud Platform (GCP) หากอธิบายง่าย ๆ ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่อยู่ในระบบ Cloud ของ Google ซึ่งแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป คือผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อ Hardware มาประกอบเป็นตัวเครื่อง เพราะระบบจะเตรียมไว้ให้เราทุกอย่าง ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการ CPU กี่ Core, ต้องการแรมกี่ GB, ต้องการ Hard Drive กี่ GB/TB หรือต้องการ Lan Port ความเร็วเท่าไร เป็นต้น

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Application โปรแกรมบัญชีจากเอสเอ็มอีมูฟ (SMEMOVE) บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมบัญชี ได้ที่ www.facebook.com/SMEMOVE.TH หรือสมัครใช้งานฟรีโดยไม่มีวันหมดอายุที่ https://smemove.com/

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE