3 ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท (จำกัด) ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

By posted on August 16, 2019 2:00PM

การจดทะเบียนบริษัทนับว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการหลายคนสนใจไม่ว่าจะก่อนเริ่ม หรือดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว เพราะการจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้ธุรกิจคุณดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการจดทะเบียนบริษัทเพื่อลดภาระด้านการจ่ายภาษี และปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะต้องเจอเมื่อตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท ก็คือวิธีการจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร

เตรียมตัวอย่างไร ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านรู้สึกสับสนงุนงง ถอดใจกันไปไม่น้อย แม้ว่าจะเป็นเพียงการเริ่มต้นหรือเตรียมตัว แต่ SME MOVE ขอบอกคุณเลยว่าอย่าเพิ่งถอดใจไป เพราะท่านจะได้พบกับ 3 ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท (จำกัด) ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ที่เรานำมาฝากในวันนี้

1. การจองชื่อบริษัท

ชื่อบริษัทคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจการคุณมีตัวตน และเป็นที่จดจำจากกลุ่มลูกค้า ดังนั้น สิ่งแรกที่คุณต้องทำเมื่อต้องการจดทะเบียนบริษัทคือการจองชื่อบริษัท ซึ่งการจองทำได้ทั้งหมดสองวิธี คือ การจองด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งคุณจะต้องสมัครสมาชิกก่อน

การจองชื่อที่คุณจะขอใช้ในการจดทะเบียนบริษัท คุณสามารถจองได้ทั้งหมด 3 รายชื่อ แต่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่เจ้าของกิจการคุณอื่น ๆ ใช้ในการจดทะเบียนไปก่อนหน้าแล้ว ในกรณีที่บริษัทคุณได้ยื่นรายชื่อบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนไปแล้ว แต่ชื่อไม่ได้ซ้ำกับชื่อที่มีการใช้จดทะเบียนบริษัทแบบตรงตัว (อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่การเขียนหรือการสะกดไม่เหมือนกัน)

คุณสามารถทดลองขอใช้ชื่อนั้นได้ แต่จะต้องไม่ใช่การซ้ำแบบตรงตัว ในกรณีที่ยื่นจองสำเร็จแล้ว ทางระบบจะตรวจสอบประมาณ 30 นาที หากมีข้อความแจ้งกลับมาว่าชื่อที่คุณได้จองใช้งานได้ วิธีการจองชื่อสำหรับจดทะเบียนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว

2. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล

ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่จองชื่อบริษัทได้แล้ว ก็คือการเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท ซึ่งในส่วนของการจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคุณสามารถจดทะเบียนทั้งสองอย่างได้ในคราวเดียวกัน โดยข้อมูลที่คุณต้องจัดเตรียม มีดังนี้

– ชื่อบริษัท

ชื่อที่คุณได้จองไปในขั้นตอนที่ 1

– ที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขา

ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่คุณเป็นเจ้าของเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาได้เลย แต่ในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ คุณจำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเจ้าของสถานที่ด้วย

– วัตถุประสงค์บริษัท

วัตถุประสงค์บริษัทที่คุณมีจะต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ถูกต้องตามหลักศีลธรรม โดยวิธีการทำคือการสรุปออกมาเป็นข้อ ๆ ให้กระชับได้ใจความ และครอบคลุมกิจการทั้งหมด แต่วัตถุประสงค์หลักที่ก่อให้เกิดรายได้จะต้องมีไม่เกิน 2 ข้อ

– ทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักนิยมใช้ทุนจดทะเบียนบริษัทที่ 1 ล้านบาท แต่หากท่านมีมากกว่านั้น ก็เพิ่มทุนได้ตามความเหมาะสม

– ผู้ก่อการ

ผู้ก่อการหรืออีกความหมายหนึ่งที่เข้าใจง่าย ๆ ก็คือผู้ก่อตั้ง ซึ่งการจดทะเบียนจำเป็นจะต้องมีผู้ก่อตั้งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (ผู้ก่อการทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตน เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ก่อนที่จะยื่นขอจดทะเบียนบริษัท)

– ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ก่อตั้งเท่านั้น เพราะบุคคลอื่นก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทได้เช่นกัน การเตรียมข้อมูลของผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องเตรียมชื่อ สกุล ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคนให้ครบถ้วน

– พยาน

ในการจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องมีพยานทั้งหมด 2 คน โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมก็คือ ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยานทั้งสองคน

รายละเอียดการประชุมจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

จัดเตรียมข้อมูลข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของกรรมการบริษัท (ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด) เอกสารอำนาจกรรมการที่ระบุว่ากรรมการจะต้องเซ็นกี่คน ต้องมีตราประทับหรือไม่ เอกสารจึงจะมีผลทางกฎหมาย เอกสารผู้สอบบัญชีที่ระบุชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ และเอกสารการกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิโดยละเอียด

3. ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ออนไลน์)

หลังจากที่คุณได้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ให้คุณเข้าไปกรอกข้อมูลจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ทันทีที่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

เพื่อยืนยันตัวตนเมื่อยื่นเอกสาร คุณจะต้องพิมพ์ใบสมัคร พร้อมนำบัตรประชาชนไปยื่นต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด และ 4 สาขา (แม่สอด พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย)

เพื่อขอรับรหัสสำหรับใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยจะต้องยืนยันตัวตนยื่นเอกสารพร้อมถ่ายภาพ และเปิดใช้งานรหัสที่ได้รับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ จากนั้นนำข้อมูลที่เตรียมไว้ไปกรอกในระบบตามขั้นตอนได้เลย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 3 ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท (จำกัด) ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกคนในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะสามารถจดทะเบียนบริษัทกันได้ง่ายขึ้นเมื่อได้อ่านบทความนี้จบ

แม้จะจัดตั้งบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนดำเนินงานจะต้องบันทึกบัญชีในการค้าขาย หรือบริการด้วย ทางเรามีสิ่งที่ช่วยให้งานเหล่านั้นง่ายขึ้น นั่นก็คือ โปรแกรมบัญชีแบบ REAL-TIME ที่มีชื่อว่า SMEMOVE เป็นโปรแกรมบัญชีที่จะบันทึกบัญชีอัตโนมัติตั้งแต่ตอนสร้างเอกสาร เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และดู REPORT แบบ REAL-TIME เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดทุกการตัดสินใจ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเพียง 199 บาท/เดือน เห็นไหมว่าทั้งถูก สะดวก และทันต่อเวลา ลูกค้าไม่ควรพลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้ หรือทดลองใช้งานฟรีตลอดชีพตามลิงก์ด้านล่างได้เลย

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE