10 สวัสดิการยอดเยี่ยม ที่เหล่าคนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด

By posted on November 5, 2020 10:00AM

ถึงแม้ว่าผลตอบแทนจะเป็นเรื่องหลักในการตัดสินใจจะทำงานที่ใดที่หนึ่ง แต่เรื่องของ “สวัสดิการ” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการให้มีคนสนใจมาร่วมงาน และทำงานอยู่ภายในองค์กรของตัวเองนานๆ ก็จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิการด้วย เพราะสวัสดิการถือเป็นขวัญกำลังใจที่จะช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข

แต่สวัสดิการหลักๆ ที่พนักงานต้องการนั้นจะมีอะไรบ้างวันนี้ SMEMOVE ขอพาทุกคนมาพบกับ 10 สวัสดิการยอดเยี่ยม ที่เหล่าคนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด โดยใช้ข้อมูลมาจาก  JobThai ในการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศในประเด็น “สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร” และผลสำรวจออกมาว่าคนทำงานจำนวน 7,420 คน นั้นต้องการ 10 สวัสดิการเหล่านี้มากที่สุด

1. โบนัส

2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

3. ประกันสังคม

4. ประกันสุขภาพ

5. ค่าล่วงเวลา

6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)

9. ประกันชีวิต

10. เบี้ยขยัน

นอกจากนั้น JobThai ก็ยังคงทำการสำรวจว่าฝ่ายบุคคลจากองค์กรต่างๆ จำนวน 457 คนทั่วประเทศในหัวข้อ “สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน” โดยได้ผลสำรวจออกมาว่า 10 สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานมากที่สุด ได้แก่

1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

2. ประกันสังคม

3. โบนัส

4. ค่าล่วงเวลา

5. กิจกรรมสันทนาการ

6. ชุดทำงาน

7. ตรวจสุขภาพประจำปี

8. เบี้ยขยัน

9. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท

10. ประกันอุบัติเหตุ

ซึ่งหากนำผลสำรวจทั้งสองมาเปรียบเทียบกันความต้องการของทั้งสองฝ่ายแล้ว สวัสดิการที่พนักงานต้องการ และสวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้จะเห็นตรงกันเพียง 5 ข้อเท่านั้น คือสวัสดิการในเรื่องของ โบนัส วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน ในขณะที่สวัสดิการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว ประกันชีวิต ฯลฯ เป็นสวัสดิการที่พนักงานยุคใหม่ต้องการนอกเหนือจากเรื่องรายได้ แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาเป็นสวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่พนักงานใน 10 สวัสดิการแรก และผลสำรวจยังเผยให้เห็นอีกด้วยว่าพนักงานในแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

1. สวัสดิการตามช่วงอายุ (Generation) ของพนักงาน

หลังจากที่มีการแบ่งกลุ่มคนทำงานออกเป็นตามช่วงอายุจะพบว่า Gen X นั้นให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “เงินออม” เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังใกล้เกษียณ หลักประกันที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องจำเป็น ในทางกลับกันกลุ่มคนทำงาน Gen Y และ Gen Z ก็ไม่เห็นถึงความสำคัญในส่วนนั้น แต่กลับให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “ค่าล่วงเวลา” และ “เบี้ยขยัน” มากกว่า

2. สวัสดิการของคนทำงานตามเพศ (Gender)

จากผลการสำรวจได้พบว่าสวัสดิการที่คนทำงานแต่ละเพศให้ความสำคัญนั้นแตกต่างกันคือ เพศชายต้องการ “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” ในขณะที่เพศหญิงต้องการ “เงินค่าล่วงเวลา” มากกว่า

3. สวัสดิการของคนทำงานตามระดับงาน ตำแหน่งงาน (Level)

สำหรับสวัสดิการที่แบ่งตามระดับงานนั้น คนทำงานระดับผู้บริหารจะให้ความสำคัญในเรื่อง “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” มากกว่าคนทำงานในระดับอื่นๆ  แต่สวัสดิการด้าน “โบนัส” “วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย” และ “ประกันสุขภาพ” ก็ยังคงเป็นสิ่งที่คนทำงานในทุกระดับต้องการ

4. สวัสดิการของคนทำงานตามประเภทธุรกิจ (Industry)

จากผลการสำรวจประเภทธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด 5 อันดับในเว็บไซต์ JobThai ได้แก่ อาหาร-เครื่องดื่ม บริการ ค้าปลีก ยานยนต์ และก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าสวัสดิการที่พนักงานกลุ่มนี้ต้องการเหมือนกันคือ “โบนัส” “วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย” และ “ประกันสังคม”

ส่วนพนักงานที่ทำงานในธุรกิจประเภทยานยนต์นั้นมีความต้องการสวัสดิการด้าน “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน” และ “เงินออม” มากกว่าคนทำงานในประเภทธุรกิจอื่นๆ ในขณะที่สวัสดิการที่พนักงานในธุรกิจก่อสร้างมีความต้องการมากกว่าพนักงานในธุรกิจอื่นก็คือ “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้”

5. สวัสดิการของคนทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Area)

จากผลสำรวจคนทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความต้องการสวัสดิการด้าน “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” เนื่องจากการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ระดับหนึ่ง ส่งผลให้คนที่ทำงานในกรุงเทพฯ สามารถจัดสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต และการทำงานได้ดีขึ้น ในขณะที่คนทำงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” มากกว่า

หากได้อ่านบทความดีๆ นี้ไปกันจนจบแล้ว SMEMOVE เชื่อว่าองค์กร หรือฝ่ายบุคคลจากองค์กรต่างๆ จะสามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสวัสดิการให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน หรือการปรับสวัสดิการให้เหมาะสมกับคนในแต่ละช่วงวัย สายการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และทำให้พนักงานต้องการอยู่กับองค์กรไปนานๆ

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE