เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา 7,500 บาทต่อเดือน ทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม

By posted on April 21, 2020 10:41AM

จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ออกขั้นตอนในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19 ที่ลูกจ้าง และผู้ประกอบการทั่วประเทศกำลังได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือถูกแบ่งออก 2 กรณีคือ

1. กรณีภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 อันเป็นผลมาจาก

– รัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ซึ่งผู้ประกันตนสามารถทำการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทดแทน (สปส.2-01/7) ได้โดยไม่ต้องทำการยื่นขึ้นทะเบียนว่างงาน

– นายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องทำการกักตัว 14 วัน ในกรณีที่มีการสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว โดยนายจ้างต้องทำการรับรองการเป็นลูกจ้าง และวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้

2. กรณีที่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากโควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

– ผู้ประกันตนทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับประกันสังคม และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th เพื่อยืนยันสถานะการว่างงาน สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

การยื่นเอกสารของผู้ประกันตนทั้ง 2 กรณีสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ

2. ส่งเอกสารทางโทรสาร (FAX) ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาพื้นที่ของคุณ

3. ส่งเอกสารทาง E-mail ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขาที่กำหนด

4. ส่งทางไลน์ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

การขอรับเงิน 7,500 บาท/เดือน จากประกันสังคมเพื่อทดแทนกรณีว่างงานถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ได้รับผลกระทบควรได้รับการเยียวยา ดังนั้นใครที่ตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดทั้งหมดก็อย่าลืมเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ดูนะคะ

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE