How-To Upskills สำหรับ นักบัญชีรุ่นใหม่ ที่อยากเติบโตในสายงาน

By posted on August 28, 2023 7:25PM
How-To Upskills สำหรับ นักบัญชีรุ่นใหม่ ที่อยากเติบโตในสายงาน

ในยุคปัจจุบันการทำงานด้านบัญชีต่างก็ต้องมีสกิลต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่นเดียวกับทักษะของนักบัญชีรุ่นใหม่ที่ควรมีในยุคนี้ ที่ต้องมีทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เพื่อทำให้การทำงานด้านบัญชีนั้นง่ายมากขึ้น เพราะฉะนั้น ทาง SMEMOVE จะมาเปิดสกิลต่าง ๆ สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัลว่าควรมีอะไรบ้าง เพื่อให้เติบโตในสายงานได้ดี และทักษะที่นักบัญชีควรมีในยุคนี้มีอะไรบ้าง ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากทักษะเดิม ๆ ที่มีอยู่แล้ว?

5 Skills ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรมี เพื่อทำให้เติบโตในสายงาน

รวม 5 Skills ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรมี เพื่อทำให้เติบโตในสายงาน

สกิลหรือทักษะที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรมี หรือพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ถือว่ามีหลายทักษะพอสมควร ทั้งในแง่ของความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี และทักษะอื่น ๆ ที่ต้องมีเพื่อให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น

1. Business Acumen

ทักษะแรกที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักบัญชีรุ่นใหม่ คือ ต้องมีความรู้และความเข้าใจธุรกิจที่ทำอยู่ เพราะจะทำให้รู้ว่ารูปแบบรายได้และการดำเนินธุรกิจนั้นคืออะไร ควรจะวางแผนในการทำงานอย่างไรให้รัดกุมที่สุด ยิ่งถ้าเป็นองค์กรใหญ่ ๆ ที่มีรูปแบบรายได้หลายทางก็ยิ่งต้องเข้าใจธุรกิจให้มากขึ้น เพราะอย่าลืมว่าการทำบัญชีไม่ได้มีเพียงแค่การคำนวณตัวเงินในองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องคำนวณความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นทักษะที่นักบัญชีควรมีในยุคนี้เป็นอันดับแรก ๆ

2. Analytical Skills & Creative Skills

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ คือหนึ่งในสกิลหลักที่นักบัญชีต้องมีติดตัว เพราะการทำงานกับตัวเลขย่อมมีข้อมูลที่เยอะมหาศาล การจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งยังแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลได้เอง จึงถือเป็นทักษะที่ต้องอาศัยทั้งการฝึกฝน รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ต้องมีชั่วโมงบินพอสมควร ยิ่งถ้านักบัญชีรุ่นใหม่คนไหนศึกษาการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นด้วย ก็จะช่วยลดภาระงานที่ต้องทำเป็น Routine ได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น เมื่อเราตัดปัญหาด้านการทำงานแบบ Routine ออกไปได้ ก็เท่ากับว่าเรามีเวลาในการทำงานด้านอื่น ๆ มากขึ้น อาทิ การให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์สำหรับการทำธุรกิจ การศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายและภาษี และที่สำคัญคือ นักบัญชีรุ่นใหม่อย่าลืมพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันกับความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เช่น การคิดแผน Marketing รวมถึง Financial Planning รับรองเลยว่าคุณจะกลายเป็นนักบัญชีในอนาคตที่เติบโตและเป็นที่ต้องการในตลาดแน่นอน

ทักษะที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรมี เพื่อทำให้เติบโตในสายงาน

3. Tech Skills & Active Learning

นักบัญชีในอนาคตคงรู้ดีว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นอย่างมาก อย่างเช่น การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับการออกเอกสารทางธุรกิจแทนการทำเอกสารในโปรแกรม Excel แบบเดิม เพื่อย่นระยะเวลาในการทำงานด้านเอกสาร นอกจากนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย โดยเฉพาะ Software และ Online Platform ต่าง ๆ ที่เติบโตในปัจจุบัน

เพราะฉะนั้น นักบัญชียุคใหม่ควรที่จะอัปเดตและศึกษาเทรนด์เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และไม่พลาดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ดีมากขึ้น ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลดีต่อการทำงานด้วยเช่นกัน เรียกว่าทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่นักบัญชีควรมีในยุคนี้

4. Communication Skills

ในการทำงานเป็นนักบัญชีไม่ใช่แค่การอยู่กับเอกสารและตัวเลขเท่านั้น แต่การสื่อสารก็ถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวไว้ เพราะนักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีการพูดคุยและอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคนในองค์กรเข้าใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่เข้าใจยากและมีความซับซ้อน เพราะฉะนั้น ควรจะเป็นคนเก่งที่พูดเป็นด้วย จึงจะทำให้สามารถเติบโตในสายงานได้ดี

รวมทักษะที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรมี เพื่อเติบโตในสายงาน

5. Relationship Skills

เมื่อต้องมีทักษะการสื่อสารแล้ว เรื่องความสัมพันธ์ก็สำคัญมาก ๆ เพราะในการทำงานด้านบัญชีก็ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรด้วย โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่สำคัญต่อองค์กร ดังนั้น นักบัญชียุคใหม่ควรมีความสามารถด้านการผูกสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในองค์กรด้วยเช่นกัน อย่าอยู่แค่กับตัวเลขมากเกินไป

อย่างเช่น หากมีกิจกรรมในองค์กรก็ควรเข้าร่วม เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในบริษัท และทำให้การพูดคุยงานไม่แคร่งเครียดจนเกินไป เพราะถ้าหากนักบัญชีคนไหนที่เข้าถึงง่าย ก็จะทำให้คนองค์กรกล้าที่จะบอกปัญหาและเข้ามาพูดคุยด้วย เพราะฉะนั้น ทักษะนี้ถือว่าสำคัญไม่แพ้กับความสามารถด้านบัญชีกันเลยทีเดียว

ทักษะที่นักบัญชีควรมี สำคัญแค่ไหนในการทำงานในองค์กร?

ทักษะที่นักบัญชีควรมี สำคัญแค่ไหนในการทำงานในองค์กร?

จะเห็นได้เลยว่า ทักษะต่าง ๆ ของนักบัญชีรุ่นใหม่ หรือนักบัญชีในยุคดิจิทัลควรมีนั้น ต่างก็เป็นสกิลที่สามารถพัฒนาทักษะและทำให้การทำงานเติบโตได้จริง เพราะถือว่าเป็นทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่ควรมีติดตัว เรียกว่าถ้าใครพัฒนาทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ได้ก่อน ก็จะมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว และนอกจากนี้ ยังมีสกิลอื่น ๆ อีกมากมายที่นักบัญชียุคใหม่ควรเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

  • ทักษะการแก้ปัญหา ที่ต้องอาศัยการสังเกต ประสบการณ์ในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขจากสาเหตุนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทักษะด้านการปรับตัว อาทิ หากต้องพูดคุยกับผู้บริหาร ก็ต้องสื่อสารในรูปแบบหนึ่งเพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร แต่หากต้องคุยกับพนักงานในองค์กรก็อาจต้องสื่อสารอีกแบบ เพื่อให้พนักงานเข้าในการทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี เป็นต้น
  • ทักษะความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญและมีผลต่อองค์กร ซึ่งการตัดสินใจได้อย่างเฉียบแหลมคือสิ่งที่ทำให้นักบัญชีในอนาคตมีแต้มต่อ โดยเฉพาะการเติบโตในสายงานจนสามารถต่อยอดไปเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี หรือนักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในองค์ใหญ่ ๆ ได้
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เพราะในปัจจุบันมีองค์กรหลากหลายรูปแบบ ทั้งบริษัทต่างชาติ และบริษัทในไทยที่มีรายได้หลักจากต่างประเทศ ดังนั้น หากนักบัญชีรุ่นใหม่มีทักษะด้านภาษา ก็จะทำให้การทำงานราบรื่นมากขึ้น เติบโตได้ไว และเป็นที่ต้องการของตลาด

ทักษะที่นักบัญชียุคใหม่ควรมี

จะเห็นได้เลยว่า ทักษะต่าง ๆ ของนักบัญชีรุ่นใหม่ หรือนักบัญชียุคดิจิทัล ถือเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน และเป็นทักษะที่นักบัญชีควรมี เพราะฉะนั้น นักบัญชียุคใหม่อย่าลืมนำเอาแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเติบโตในสายงานได้จริง และอย่าลืมว่าการบริหารเวลาสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็น การ Upskills หรือการ Reskills ก็ควรมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานอย่างดี เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE