ว่าด้วยเรื่อง “หลักการ” เพื่อความสำเร็จโดย Ray Dalio

By posted on August 16, 2019 11:44PM

Principles by Ray Dalio (Book Version): Summary, Notes, and Lessons

เชื่อว่าหลายคนน่าจะมี “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานเป็นของตัวเอง แต่คงดีไม่น้อยถ้าเราลองเปิดใจรับเอา “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านมาลองปรับใช้กับตัวเองบ้าง คงจะทำให้เรา ๆ ท่าน ๆ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ได้ และวันนี้เราขอนำเสนอ “หลักการ” ของคุณ Ray Dalio มาให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตกัน

ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าคุณ Ray Dalio นั้นเป็นใครมาจากไหน โดยคุณ Ray นั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นมาได้จากการเป็นนักลงทุนที่ตอนนี้มีทรัพย์สินของตัวเองมากกว่าพันล้าน US Dollar รวมทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งโด่งดังในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาและโซนยุโรป โดยคุณ Ray นั้นยังมีชื่อเป็นผู้ลงทุนให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก (โดยเริ่มเข้าสู่อาชีพด้านการลงทุนตั้งแต่อายุ 12 ปีเท่านั้น) ไม่เพียงเท่านั้นคุณ Ray ยังเป็น 1 ใน 100 ของรายชื่อผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2018 อีกด้วย (ปัจจุบันในปี 2018 คุณ Ray มีอายุ 68 ปี โดยยังคงทำงานอยู่)

Ray Dalio

สำหรับ “หลักการ” ซึ่งอยู่ในหนังสือ Principles by Ray Dalio นั้นถือว่าเข้าใจได้ง่ายมาก โดยคุณ Ray ได้บอกเอาไว้ว่าในการตั้งหลักการไม่ว่าจะใช้สำหรับทำเรื่องใด ๆ นั้นจะประกอบด้วย 3 ข้อหลักใหญ่ ๆ คือ

 1. ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ
 2. ตั้งคำถามว่าข้อ 1 ที่คุณสามารถทำให้เป็นจริงได้คืออะไร
 3. ตั้งข้อกำหนดว่าคุณต้องทำอะไรบ้าง เพื่อทำให้สิ่งที่คุณกำหนดในข้อ 1 และ 2 นั้นเป็นจริงขึ้นมาได้

จาก 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับความต้องการในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านใดได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม คุณ Ray ได้บอกเอาไว้ว่าบางครั้งคุณไม่อาจเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการลองปฏิบัติตามหลักการที่คุณกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ แต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเตรียมพร้อมรับความผิดพลาด เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อแก้ไขในการดำเนินการตามหลักการอื่น ๆ ของคุณต่อไป

ทั้งนี้ คุณ Ray เองได้ยกตัวอย่างทั้งหลักการในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จและหลักการในการทำอาชีพให้ประสบความสำเร็จเอาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งในแต่ละหลักการเพื่อความสำเร็จนั้นสามารถแยกปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

“หลักการ”

ก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่หลักการในการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จนั้น เริ่มต้นคุณจะต้องรู้จักรูปแบบหลักการก่อนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งคุณ Ray ได้ให้หลักเอาไว้ง่าย ๆ ว่ารูปแบบหลักการนั้นมีอยู่ 2 ประการ คือ

 1. จดจำทุกสิ่งที่คุณต้องประสบพบเจอว่ามีอะไรบ้าง คุณประสบสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเหตุใด และสิ่งที่คุณประสบเหล่านั้นก่อให้เกิดผลอะไรกับชีวิตคุณ โดยสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดนั้นก็คือการมองหาหนทางที่จะจัดการมันให้ได้ โดยไม่ทิ้งให้สิ่งที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตที่เข้ามาในชีวิตของคุณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เข้ามาให้คุณได้ประสบพบเจอบ่อยครั้ง
 2. จดจำสาเหตุที่คุณใช้ในการตัดสินใจกระทำการใด ๆ กับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้ และต้องไม่ลืมที่จะหาเหตุผลการตัดสินใจต่าง ๆ เหล่านั้นเอาไว้เพื่อใช้อีกในอนาคต

จะเห็นได้ว่าหลักใหญ่ ๆ ในการประสบความสำเร็จของคุณ Ray นั้น อันที่จริงแล้วเป็นหลักการใหญ่ ๆ ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใช้กันอยู่ไม่น้อย คราวนี้เรามาลองดูกันต่อว่าหลักการในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามหลักของคุณ Ray นั้นเป็นอย่างไร

“หลักการในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ”

สำหรับหลักการในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จของคุณ Ray นั้นจะประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน (ในหนังสือ PRINCIPLES) ซึ่งหัวข้อใหญ่ ๆ ที่น่าสนใจนั้นจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับความเป็นจริงให้ได้และหาวิธีจัดการกับมันให้เด็ดขาด สำหรับหัวข้อนี้จะประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

1.1 การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและทำความเข้าใจความจริงเหล่านั้นอย่างถูกต้องที่สุดโดยไม่คิดเข้าข้างตัวเอง

1.2 ไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองมากเกินไป จนถึงขั้นมองความเป็นจริงที่เข้ามาในชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วปล่อยให้มันผ่านเลยไปเฉย ๆ

1.3 ยอมรับว่าการวิวัฒนาการเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่ถาวรและขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไป

1.4 ปรับตัว (วิวัฒนาการ) ตามแรงขับหรือตายไปกับวิวัฒนาการแบบเดิมที่ตัวเองใช้อยู่

1.5 ยอมรับว่าวิวัฒนาการคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต และมันก็มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันเป็นผลพลอยได้ที่คุณจะได้รับมา

1.6 จำเอาไว้ว่าหากไม่ยอมเจ็บก่อนจะไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะเป็น (หรือความสำเร็จ) ตามมาอย่างเด็ดขาด เพราะบางครั้งการวิวัฒนาการตัวเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำแล้วให้ความรู้สึกดีเสมอไป

1.7 ยอมเจ็บ + ผลสะท้อน = ความคืบหน้า … สมการง่าย ๆ สำหรับการดำรงชีวิต เพื่อที่คุณจะได้เตรียมพร้อมในการวิวัฒนาการตัวเองได้อย่างมั่นคง และต้องไม่ลืมว่าการวิวัฒนาการตัวเองนั้นบางครั้งต้องมีการผลักดันกันบ้างไม่มากก็น้อย

1.8 อย่าลืมให้น้ำหนักกับสิ่งที่จะเป็นผลกระทบติดตามมาจากการปฏิบัติตนในทุก ๆ เรื่อง เพราะบางครั้งการกระทำบางอย่างอาจจะไม่ก่อให้เกิดความสำเร็จทันทีทันใด แต่มันจะมีผลต่อเนื่องในการใช้ชีวิตจนทำให้คุณประสบความสำเร็จเป็นระยะ ๆ

1.9 ให้คิดว่าตัวเองเป็นเครื่องจักร ซึ่งนั่นจะทำให้คุณรับรู้ว่าคุณต้องเพิ่มความสามารถในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

1.10 แยกแยะตัวเองให้เด็ดขาดในส่วนของการปฏิบัติตนกับส่วนของการตัดสินใจ อย่าให้น้ำหนักส่วนใดส่วนหนึ่งมากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องให้กับการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด

2. ใช้ขั้นตอน 5 ขั้นตอน เพื่อรับสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิตซึ่งประกอบด้วย

2.1 ตั้งเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนมากที่สุด

2.2 ระบุปัญหาที่อาจจะเข้ามาในการดำรงชีวิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยที่ไม่ยอมให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาทำให้คุณลดเป้าหมายการใช้ชีวิตลง

2.3 วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้ได้

2.4 วางแผนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่คุณคิดว่าจะเข้ามาในชีวิต ให้เป้าหมายของคุณสำเร็จโดยต้องวางแผนให้ตัวคุณเองสามารถจัดการกับปัญหานั้น ๆ ได้ ไม่ใช่วางแผนเพื่อให้ตนเองหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น

2.5 ทำทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้มากที่สุด และต้องไม่ลืมที่จะพยายามผลักดันตัวเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

3. เปิดใจตัวเองให้กว้างเข้าไว้

แน่นอนว่าการจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเปิดใจตัวเองให้กว้างเอาไว้ เพื่อที่จะได้รับกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ โดยการที่จะเปิดใจให้กว้างเข้าไว้นั้น ทางคุณ Ray ได้ให้หลักเอาไว้ 3 ข้อใหญ่ ๆ ด้วยกันดังต่อไปนี้

3.1 ทำความรู้จักกับอุปสรรคทั้งสองของคุณ ได้แก่ อัตตา และจุดเปลี่ยนของชีวิต

3.2 ฝึกฝนการเปิดใจกว้างอย่างจริงจัง

3.3 ชื่นชมศิลปะความไม่เห็นด้วยอย่างรอบคอบ

4. เข้าใจว่าผู้คนมีความแตกต่างกัน อันที่จริงแล้วหัวข้อนี้ไม่มีอะไรมาก เพียงแค่คุณต้องยอมรับให้ได้ว่าผู้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นไม่ได้เหมือนกันทุกคนเสมอไป สิ่งที่คุณต้องกระทำกับแต่ละบุคคลนั้นก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเอง

5. เรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อสุดท้ายนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในการปฎิบัติจริงหากคุณไม่เปิดใจตัวเองให้กว้างเอาไว้ (ตามที่ได้กล่าวไปในข้อ 3) แต่ถ้าคุณเปิดใจให้กว้างแล้ว คุณจะเรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างง่าย ๆ โดยการตัดสินใจแต่ละครั้ง ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จะทำได้ไม่ยากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง

“หลักการในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ”

สำหรับหลักการในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากหลักการในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จมากเท่าไร โดยคุณ Ray ได้ให้ขั้นตอนในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ 16 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. เชื่อมั่นใน Radical Truth และ Radical Transparency นั่นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมในการยอมรับความจริงให้ครบทุกรูปแบบ
 2. ปลูกฝังการทำงานที่มีความหมายและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
 3. สร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการทำความผิดพลาดและไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดนั้น ๆ ได้อีกแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 4. พร้อมรับและส่งต่อทุกสิ่งที่เข้ามาได้อยู่ตลอดเวลา
 5. เชื่อมั่นในการให้น้ำหนักต่อการตัดสินใจของตนเอง
 6. พยายามรับรู้วิธีการรับมือกับความไม่ลงรอยกันที่ต้องประสบในการประกอบอาชีพ
 7. จำไว้เสมอว่า “ใคร” ที่มีความสำคัญในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จมากกว่า “อะไร”
 8. จ้างคนหรือลงมือทำงานเองให้เหมาะสมกับความสามารถที่คุณหรือคนที่คุณจ้างมีอย่างเต็มที่ที่สุด อย่าทำอะไรเกินความสามารถของตัวเอง เพราะมันจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ (โดยที่ความสามารถดังกล่าวนั้นคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะพัฒนามันขึ้นมาได้)
 9. ฝึกอบรม ทดสอบ ประเมิน และจัดเรียงคน (ในที่นี้คือตัวคุณเองและลูกจ้างของคุณ) อย่างต่อเนื่อง
 10. จัดการใช้งานคนให้เป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้
 11. รับรู้และไม่ยอมให้เกิดปัญหา
 12. วินิจฉัยปัญหาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 13. ออกแบบและปรับแผนการเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานให้มากที่สุด
 14. ทำสิ่งที่คุณกำหนดไว้ว่าต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะใช้เวลานานมากกว่าปกติก็ตาม
 15. หัดใช้เครื่องมือและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานที่คุณต้องทำ
 16. อย่ามองข้ามการกำกับดูแล

แน่นอนว่าการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จนั้นอาจจะยากหากต้องทำในเวลาเดียวกัน แต่สิ่งที่คุณต้องยึดมั่นอยู่เสมอก็คือตัวคุณมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้โลกวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ ดังนั้น คุณควรที่จะวิวัฒนาการไปตามโลกด้วยเช่นกัน เพียงเท่านี้คุณจะประสบความสำเร็จทั้งในการใช้ชีวิตและอาชีพการงานได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : nateliason

เห็นไหมว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เราพัฒนาขึ้น และคุณเป็นคนที่ชอบการพัฒนา แต่มีธุรกิจมากมายในการจัดการ ลองใช้โปรแกรมบัญชี SMEMOVE ที่ทั้งง่าย สะดวก และราคาประหยัด ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมมากขึ้นอีกด้วย

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE