ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน 5,000 มีหลักเกณฑ์อย่างไร ยื่นที่ไหนมาดูกันเลย

By posted on April 24, 2020 1:23PM

จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ทำให้ประชาชนมากมายหลายอาชีพเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการสำหรับเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการให้สิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน และผลที่ออกมาก็ทำให้เกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยา

ดังนั้นทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้ประสานคลังเพื่อช่วยเยียวยาเกษตรกรที่ไม่เข้าข่ายจากการเยียวยาของเราไม่ทิ้งกัน โดยให้จะมอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท นาน 6 เดือน ในช่วงโควิด-19 ซึ่งก็แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มแรกที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเข้าบัญชีได้ รับเงิน 5,000 ทันที และกลุ่มที่ไม่มีชื่อ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะช่วย ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลัง เร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

2. เกษตรกร 1 ครัวเรือน สามารถขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน โดยเกณฑ์การพิจารณาว่าครอบครัวใดขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนทางเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนด

3. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ ถือสัญชาติไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องทำการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

สถานที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถเข้าแจ้งปรับปรุงได้ที่

– สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม หน่วยงานที่สนับสนุน ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร

– อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

– ใช้โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application

กรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่

– ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงการเกษตรอยู่ในหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักแห่งเดียวก็ได้ (อำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุด)

–  ใช้โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน FAARMis แอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่จะสามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ได้ทันที พร้อมวาดผังแปลงไปด้วยในคราวเดียวได้

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

– สำหรับเกษตรกรรายเดิม ต้องใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

– สำหรับเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมที่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง

หากท่านใดที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ทาง SMEMOVE ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ด้วยสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงนะคะ และสำหรับชาวเกษตรกรที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ก็อย่าลืมไปดำเนินการขึ้นทะเบียนสำหรับรับความช่วยเหลือกันด้วยนะคะ

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE