รู้ไว้ใช่ว่า ประกันสังคม มีไว้ได้อะไรมากกว่าที่คิด?

By posted on September 10, 2019 10:54AM

หากพูดถึงเรื่องราวของประกันสังคมหลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำงานภายในองค์กรต่างๆ แต่สำหรับใครที่ประกอบธุรกิจของตัวเอง อย่างการค้าขาย ทำเกษตร ทำฟาร์ม และอื่นๆ อีกมากมายมักจะไม่ทราบถึงความสำคัญของประกันสังคม ที่ควรมีไว้แล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด ก่อนที่เราจะไปดูสิ่งต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อเขาร่วมประกันสังคม เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าประกันสังคม และผู้ประกันตนคืออะไร

ประกันสังคม และผู้ประกันตนคืออะไร

ประกันสังคม คือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่ดำรงอยู่ในระบบประกันสังคมมีสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดอย่างการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน

ผู้ประกันตน คือบุคคลที่ทำการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกันตนจะถูกแบ่งออกมาเป็น 3 มาตราคือมาตรา 33, 39, 40 ซึ่งทั้ง 3 มาตรานี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

มาตรา 33 หรือเรียกว่าผู้ประกันตนภาคบังคับ คือบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี ที่กำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

มาตรา 39 หรือผู้ประกันตนสมัครใจ คือบุคคลที่เดิมเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกจากสถานประกอบการ โดยปัจจุบันยังไม่ได้ทำงานกับสถานประกอบการแห่งใด เงื่อนไขการสมัครผู้ประกันตนมาตรา 39 คือผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อนไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และทำการลาออกจากสถานประกอบการมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดย จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ

มาตรา 40 หรือผู้ประกันตนภาคสมัครใจ คือบุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการใดมาก่อน และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 มาก่อน นอกจากนี้ผู้ที่ทำการสมัครมาตรา 40 จะต้องประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีอายุไม่เกิน 60 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคม

มาตรา 33 จะได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองทั้งหมด 7 กรณีคือ

1. กรณีเจ็บป่วย และเกิดอุบัติเหตุ

2. กรณีทุพพลภาพ (ไม่ใช่สาเหตุจากการทำงาน)

3. กรณีเสียชีวิต (ไม่ใช่สาเหตุจากการทำงาน)

4. กรณีคลอดบุตร

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

6. กรณีชราภาพ

7. กรณีว่างงาน

มาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองทั้งหมด 6 กรณีคือ

1. กรณีเจ็บป่วย

2. กรณีคลอดบุตร

3. กรณีทุพพลภาพ

4. กรณีตาย

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

6. กรณีชราภาพ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

มาตรา 40 จะได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองทั้งหมด 2 ประเภท ประเภทแรกในกรณีที่จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือนจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมด 3 กรณีคือ

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือนจะได้รับการคุ้มครอง 4 กรณีคือ

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

2. กรณีทุพพลภาพ

3. กรณีตาย

4. กรณีชราภาพ (บำเหน็จ)

เห็นไหมคะว่าการเป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปแบบผู้ประกันตนเองมาตราใดย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานที่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE