ประเภทภาษีที่เจ้าของกิจการ SME ต้องรู้

By posted on August 16, 2019 11:38AM

การเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่ว่ามีแค่เงินก็สามารถทำได้ เพราะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชีอย่างการเสียภาษีในรูปแบบต่างๆ ที่เจ้าของกิจการทุกคนควรรู้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายของภาษีอากรที่เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร” โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียน และนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน

การยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 และการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 ซึ่งทั้ง 2 แบบจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแบบแรกเป็นการยื่น เพื่อทำการชำระภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี แบบที่สองจะเป็นการยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากรอบบัญชีครึ่งปี

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีที่จะถูกหักไว้ล่วงหน้า ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายก็คือผู้ที่ทำการจ่ายเงินได้ ผู้ถูกหักภาษีก็คือผู้รับเงินได้ อัตราการหักภาษีก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย ยังมีหน้าที่ในการนำส่งภาษีที่ได้ทำการหักไว้ด้วยแบบ ภ.ง.ด. 3 เมื่อทำการหัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา และใช้แบบ ภ.ง.ด. 53 ในกรณีที่หักนิติบุคคล

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้น จากผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้า หรือบริการต่างๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ หรือผู้นำเข้า ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก ที่มีรายได้ต่อปี 1,800,000 บาทขึ้นไป ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลคุณก็จะต้องทำการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มหากดำเนินธุรกิจตรงตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ทุกๆ วันที่ 15 ในเดือนถัดไป

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะคือภาษีที่ถูกเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะเช่นกิจการธนาคาร โรงรับจำนำ หรือการขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการยื่นแบบภาษีก็คือการยื่น ภ.ธ. 40 หากมีการชายอสังหาริมทรัพย์ หรือการให้กู้ยืมเงินในการทำธุรกิจทั่วไป คุณจะต้องเสียภาษี 3.3% (รวมอัตราภาษีท้องถิ่น)

5. อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ เป็นภาษีที่มีการจัดเก็บในรูปแบบของดวงแสตมป์ที่ใช้กับเอกสารราชการ เพื่อปิดบนเอกสาร หนังสือสัญญาต่างๆ ซึ่งมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้อากรแสตมป์ก็มีอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดิน การจ้างทำของ การเช่าทรัพย์สิน ใบมอบอำนาจ เป็นต้น

ประเภทภาษีที่เจ้าของกิจการ SME ต้องรู้ที่เรานำมาฝากทุกคนในวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอน

ถ้าปวดหัวกับเรื่องภาษีและยังต้องปวดหัวกับเรื่องการทำบัญชีอีก เรามีตัวช่วยในการทำบัญชีให้ง่ายขึ้น นั่นก็คือ โปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ SMEMOVE ที่จะช่วยให้มือใหม่ทำเอกสารทางบัญชีได้ง่ายขึ้น ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท/เดือน เห็นไหมว่าของดี ๆ ทั้งประหยัดและสะดวกยังมีอยู่จริง

 

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE