ค่าลดหย่อนปี 2562 ใช้อะไรได้บ้าง

By posted on September 10, 2019 2:00PM

มาแล้วจ้า!! มาตรการค่าลดหย่อนประจำปี 2562 ที่หลายๆ กำลังเฝ้ารอคอยว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไป เพิ่มอะไรเข้ามา มีเงื่อนไขในการใช้สิทธิเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนใช้อะไรได้บ้าง  ตามมาดูกันเลย

ค่าลดหย่อนภาษี คือ

ก่อนที่จะไปดูกันว่าปี 2562 นี้มีมาตรการใดบ้างที่จะถูกนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อน เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร ค่าลดหย่อนภาษี หรือสิทธิในการลดหย่อนภาษีคือหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับ เพื่อช่วยให้ผู้เสียภาษีมีภาระในการจ่ายภาษีที่น้อยลง ซึ่งบางกรณีการลดหย่อนภาษีอาจทำให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับเงินภาษีคืนมากขึ้นอีกด้วย

ใช้กับอะไรได้บ้าง ค่าลดหย่อนภาษีปี 2562

ค่าลดหย่อนภาษี หรือสิทธิในการลดหย่อนภาษีของปี 2562 นี้เป็นมาตรการทางภาษีที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายของผู้เสียภาษีภายในประเทศ โดยสามารถทำการลดหย่อนได้จาก

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นมาตรการที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ มาตรการนี้หลายคนอาจจะทราบกันมาอยู่ก่อนแล้วเพราะเมื่อปี 2561 มาตรการนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ โดยในปีนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ได้ถูกจำกัดแค่ตามเมืองรองอีกต่อไป เพราะปีนี้คุณสามารถท่องเที่ยวเพื่อลดหย่อนตามเมืองหลักได้อีกด้วยอย่าง

การท่องเที่ยวตามเมืองหลัก สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท และการท่องเที่ยวตามเมืองรอง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท และมีเงื่อนไขสำคัญในการลดหย่อนภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยว

– ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระเงินให้แก่ธุรกิจนำเที่ยว

– ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าพักโรงแรม โฮมสเตย์ ที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย และได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

– รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง (กรณีที่ท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง)

– จะต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จ และใบกำกับภาษี

– สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

2. ลดหย่อนภาษีจากสินค้าการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา

การลดหย่อนภาษีจากสินค้าการศึกษาสามารถทำการลดหย่อนได้ตามจริง แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า

– ต้องทำการซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับการศึกษา และกีฬาจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

– จะต้องมีใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ทำการซื้อสินค้า

– สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

3. สินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP สามารถทำการลดหย่อนได้ตามจริง แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า

– จะต้องทำการซื้อสินค้า OTOP ที่ทำการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน เท่านั้น

– จะต้องมีใบเสร็จ และใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ทำการซื้อสินค้า

– จะต้องทำการซื้อสินค้าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

4. หนังสือ และ e – Book ลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อสินค้าประเภทหนังสือ และ e – Book คงจะถูกใจนักอ่านหลายๆ คนอยู่ไม่น้อยเพราะสามารถลดหย่อนได้ทั้งการซื้อแบบรูปเล่ม และ e – Book ในการลดหย่อนก็สามารถยื่นได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท (รูปเล่ม และ e – Book) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– เป็นหนังสือ หรือ e – Book ที่ซื้อจากบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น

– จะต้องมีใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ทำการซื้อสินค้า

– ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

ในกรณีที่ใช้สิทธิ ช้อปช่วยชาติในช่วงวันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 คุณจะต้องนำรายการที่จ่ายมารวมด้วย โดยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 15,000 บาท

5. บ้าน หรือคอนโด ลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อบ้าน หรือคอนโด เป็นสิทธิการลดหย่อนที่รัฐบาลออกมาเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตัวเอง ที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของคุณสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ไม่คิดรวมอัตราดอกเบี้ย และเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ว่า

– การซื้อบ้านหรือคอนโดจะต้องเป็นหลังแรกที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่ว่าบ้านหรือคอนโดจะเป็นมือ 2 หรือมือ 3 ก็สามารถนำไปลดหย่อนได้หมดของเพียงแค่เป็นหลังแรกของคุณ

– บ้าน หรือคอนโดที่คุณซื้อเป็นที่อยู่อาศัยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด (คอนโด)

– ต้องมีหลักฐานในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (หลักฐานการโอน)

– ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์หลังแรกที่ทำการโอนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. การส่งเสริม และสนับสนุนภาษีอิเล็กทรอนิกส์

การลดหย่อนภาษีจากการส่งเสริม และสนับสนุนภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นการลดหย่อนสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่สามารถทำการหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ลงทุนเพื่อรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีดังนี้

– เครื่องบันทึก และเก็บเงิน เครื่อง POS (Point Of Sale) ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

– การพัฒนาระบบ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ e – TAX Invoice & e – Receipt และ e – Withholding TAX

– ค่าใช้จ่ายต้องถูกคำนวณตั้งแต่วันที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

– จะต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี

หมายเหตุ มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว, การซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษา และกีฬา, การซื้อสินค้า OTOP, การซื้อสินค้าประเภทหนังสือ และ e – Book, การซื้อบ้าน หรือคอนโด สามารถลดหย่อนภาษีได้ในปี 2562 นี้ ยังไม่ได้ประกาศเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ เพราะนี่เป็นเพียงมติจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

ถึงแม้การคิดค่าลดหย่อนจะยุ่งยากในการจัดการแต่คุณทราบไหมคะว่า โปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ของเรานั้น มีระบบการคำนวณค่าลดหย่อนให้กับพนักงานทุกคนภายในกิจการ ที่เจ้าของกิจการสามารถนำมาคำนวณ ภาษี ภ.ง.ด. 1 ได้ง่ายๆ จนคุณมีเวลาไปจัดการงานส่วนอื่นอีกมากมายสนใจสามารถทดลองใช้งานฟรีได้ที่ SMEMOVE

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE