ข่าวดี!! สรรพากร ขยายเวลา ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ถึง 30 มิ.ย. 2563

By posted on February 10, 2020 4:09PM

สืบเนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบหลังไวรัสโคโรน่าทำเศรษฐกิจทรุด ทางสรรพากรจึงออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งก็คาดไว้ว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้มากขึ้น

โดยนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในปีนี้ทางกรมสรรพากรได้ออกมาตรการพิเศษในการขยายเวลาการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีที่สำนักงานสรรพากรตามพื้นที่สาขา ซึ่งต่างจากเดิมที่จำเป็นจะต้องทำการยื่นภาษีให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ให้ไปสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แทน (ขยายเพิ่ม 3 เดือน) และนอกจากนี้ทางสรรพากรก็คาดว่าการขยายช่วงเวลาชำระภาษีนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี และจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบในช่วงที่งบประมาณประจำปี 2563 มีความล่าช้า และเพื่อลดผลกระทบของผู้ยื่นภาษีบางส่วนที่จะต้องนำเงินมาชำระภาษีเพิ่มในปีนี้ได้ด้วย

ในส่วนของผู้เสียภาษีที่กำลังเตรียมตัวยื่นภาษี ก็ไม่ต้องตกใจอะไร เพราะคุณยังสามารถทำการยื่นชำระภาษีได้ตามปกติ หากมีการยื่นเร็วก็จะได้รับคืนภาษีเร็ว ซึ่งในเวลานี้ก็ได้มีผู้ขอคืนภาษีเข้ามาแล้วกว่า 7 แสนราย มีสถานะได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า 5 แสนราย ทางกรมสรรพากรจะใช้เวลาเฉลี่ยในการคืนภาษีอยู่ที่ 3-7 วันเท่านั้น ส่วนการจ่ายคืน ทางกรมสรรพากรจะทำการจ่ายคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์มากกว่า 90% เนื่องจากมีความสะดวก และรวดเร็วกว่าระบบอื่นๆ

“นอกจากนี้ทางโฆษกกรมสรรพากรยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าการขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนมากขึ้น อีกทั้งกรมสรรพากรยังมีมาตรการภาษีต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนภายในประเทศ บรรเทาผลกระทบจากการท่องเที่ยวซบเซาในปี 2563 ได้อีกอย่างมาตรการสนับสนุนให้บริษัทเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ที่จะช่วยเสริมในด้านสังคม และตลาดแรงงานในประเทศที่ยังขาดแคลน โดยไม่จำเป็นต้องหันไปพึ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง”

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE