6 ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ที่คุณควรรู้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

By posted on July 6, 2020 10:00AM

หากใครที่ติดตามบทความของ SMEMOVE อยู่เป็นประจำ คงจะได้พบกับบทความหลายๆ บทความที่เรามักจะบอกว่าการทำบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจ แต่ทุกครั้งอาจจะละเอียดมากพอ ดังนั้นในวันนี้ SMEMOVE จะขอกลับมาพูดถึง ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เริ่มทำบัญชี แม้จะทำธุรกิจมาสักระยะแล้ว แต่จะมีประโยชน์อะไรบ้างตามมาชมไปพร้อมกันกับ SMEMOVE ได้เลยค่ะ

1. เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการแบบเรียลไทม์

การทำบัญชีจะทำให้กิจการของคุณทราบถึงผลของการดำเนินงาน, ฐานะทางการเงินของธุรกิจ, และความมั่นคงของธุรกิจของคุณว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งการจัดทำบัญชีนั้นจะมีการบันทึกรายการบัญชีต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจการเช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการโดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาบันทึกด้วย เมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้น จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่นงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นี่เองที่จะเป็นภาพสะท้อนในการดำเนินธุรกิจของคุณ

โดยงบจะสะท้อนให้เห็นว่ากิจการมีรายได้ หรือค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าไร มีผลกำไร หรือขาดทุน และยังสามารถประเมินถึงความสามารถในอนาคตได้อีกด้วย เช่นการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของรายได้ งบดุล จะสะท้อนภาพฐานะทางการเงินของกิจการ ได้แก่ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่งบอกศักยภาพในการเจริญเติบโต และความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่อง และความเสี่ยงในขณะนั้น

2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผน และตัดสินใจในการทำธุรกิจ

อย่างที่เราบอกไปแล้วในข้อ 1 ว่าการทำบัญชีจะทำให้คุณทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการแบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะมีประโยชน์ต่อการนำมาวางแผน หรือนำมาตัดสินใจในการทำธุรกิจส่วนต่างๆ เพียงแค่ทำการประเมินผลจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง ตลอดจนการมอบความเชื่อมั่นในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น

3. เพื่อให้กิจการสามารถเพิ่มกำไร วางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ดี

เมื่อมีการทำบัญชีที่ถูกต้อง กิจการของคุณจะทราบถึงจำนวนต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณต้นทุนของสินค้า และบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง แน่นอนว่าข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยให้การตัดสินใจกำหนดราคาสินค้า หรือบริการของธุรกิจทำได้ดียิ่งขึ้น

การควบคุมต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในกิจการให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้ ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่ กิจการมีอยู่ นอกจากนี้การบันทึกบัญชีจะทำให้กระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายในแต่ละครั้งสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดี

4. เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการจัดหาแหล่งเงินทุน

การทำบัญชีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณทราบถึงรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถนำมาเป็นสื่อกลางในการจัดหาเงินทุน หรือการติดต่อในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ และสถาบันทางการเงินที่คุณต้องการ โดยธนาคาร หรือเจ้าหนี้เงินกู้จะนำข้อมูลรายงานทางการเงินของคุณไปใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยดูจากความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ยืม รวมไปถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ให้กู้จะได้รับ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้กิจการจะได้รับวงเงินกู้ที่ต้องการ และจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม

5. เพื่อให้กิจการมีระบบในการควบคุมภายในที่ดี และเห็นถึงสัญญาณเตือนภัยของกิจการ

เมื่อคุณมีระบบการทำบัญชีที่ดี การควบคุมภายในกิจการของคุณก็จะดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อไม่มีการจัดทำบัญชีที่ดีพอ เพราะการบันทึกบัญชีที่ดีจะต้องมีการเก็บหลักฐานที่สามารถนำไปยืนยันถึงที่มาที่ไปได้ แน่นอนว่าการทำการทุจริตนั้นก็เกิดได้ยากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือหาจุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

6. เพื่อให้การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ประหยัด

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องจะทำให้คุณทราบถึงผลกำไรขาดทุนที่แน่ชัดภายในกิจการ จึงทำให้คุณสามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสมประหยัด และทำให้การเสียภาษีสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว SMEMOVE เชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจ และเล็งเห็นประโยชน์ของการทำบัญชีไม่มากก็น้อย หากใครที่ต้องการจะเริ่มต้นทำบัญชีด้วยตัวเองแล้ว แต่ยังไม่มีความรู้ หรือความเข้าใจมากนัก อย่าลืมมาลองใช้งานโปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ SMEMOVE ดูนะคะ เพราะโปรแกรมบันทึกบัญชีของเรานั้นใช้งานง่าย เหมาะกับธุรกิจหลากหลายประเภท แม้มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE