3 บัญชีพื้นฐานที่ท่านควรรู้ก่อนลงมือทำ

By posted on August 16, 2019 12:00PM

การทำงานด้านบัญชีอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่มีความรู้ด้านนี้ แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านนี้ การหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งสำคัญ อย่างเช่นวันนี้ที่คุณจะได้พบกับ 3 บัญชีพื้นฐาน ที่คุณควรรู้ก่อนลงมือทำงานด้านบัญชี หรือการประกอบกิจการ

1. บัญชีรายวันทั่วไป

การบันทึกบัญชีรายวันทั่วไปเป็นการบันทึกรายการบัญชีพื้นฐานที่บันทึกความเคลื่อนไหวในแต่ละวันที่เกิดขึ้นภายในกิจการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย ซึ่งตามปกติแล้วสมุดบัญชีรายวันทั่วไปถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่บัญชีรายวันเฉพาะ และสมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันเฉพาะมีหน้าที่ในการบันทึกรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันเงินสด ตลอดจนรายการอื่นๆ ที่คุณต้องทำการบันทึก ส่วนสมุดรายวันทั่วไปมีไว้บันทึกรายการที่ไม่สามารถลงในสมุดรายวันเฉพาะได้ ในกรณีที่กิจการมีการบันทึกสมุดรายวันเฉพาะ หรือจะใช้สมุดรายวันทั่วในการบันทึกรายการ ทุกรายการ แทนสมุดรายวันเฉพาะก็ได้ หากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว อาจลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียวก็ได้ แต่ทั้งนี้การบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และความต้องการของเจ้าของ

2. บัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภทคือบัญชีที่ทำหน้าที่บันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกิจการเป็นหมวดหมู่ โดยนำข้อมูล หรือตัวเลขที่มาจากสมุดรายวันทั่วไปมาทำการบันทึกแบบแยกประเภท อย่างเช่นบัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร และอื่นๆ ที่จะทำให้คุณทราบยอดสุทธิของจำนวนเงินคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไปก็ถูกแบ่งออกมาเป็น 2 แบบคือ บัญชีแยกประเภททั่วไป (แบบมาตรฐาน) และบัญชีแยกประเภทแบบย่อย

3. บัญชีสินค้า

บัญชีสินค้าเป็นอีกหนึ่งที่อาจจะดูเหมือนว่าสำคัญ แต่จริงๆ แล้วบัญชีนี้มีหน้าที่บันทึกเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของจำนวนสินค้าแต่ละชนิด ที่อาจจะเรียกให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่าบัญชีคุมสินค้า ที่จะทำให้ผู้บันทึกทราบถึงจำนวนของสินค้าแต่ละประเภทภายในกิจการไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่รับเข้ามา และสินค้าที่ถูกขายออกไป มียอดคงเหลือเท่าไหร่ สำหรับผู้บันทึกบัญชีที่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเพื่อความง่ายต่อการบันทึกบัญชี ควรแสดงยอดเป็นจำนวนสินค้าคงเหลือ และมูลค่ารวมของสินค้า

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้และพิจารณาดีแล้ว คุณจะเห็นความสำคัญของการทำบัญชีทั้ง 3 รายการที่ได้อ่านมาทั้งหมด เพราะทั้ง 3 รายการบัญชีนั้นจะทำให้คุณทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการว่าขาดทุนหรือได้ผลกำไรจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานในหลายส่วนของกิจการ หากการทำบัญชีเองเป็นเรื่องยุ่งยาก SMEMOVE เป็นโปรแกรมบันทึกบัญชีออนไลน์ที่ช่วยคุณได้

 

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE