วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เบื้องต้น)

By posted on August 16, 2019 4:32PM

ในปัจจุบันผู้คนมากมายหันมาทำธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนไม่มากนักในการสร้างกิจการ ซึ่งการทำธุรกิจในรูปแบบนี้หากไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็จะถือว่าเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา โดยการทำธุรกิจในรูปแบบนี้จำต้องทำการเสียภาษีเงินได้ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาด้วย

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีคือ การหักแบบเหมาเปอร์เซ็นต์ และการหักตามจริง ซึ่งแนวทางการหักก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ (รายได้) ทางกฎหมาย และในกรณีที่บุคคลธรรมดาต้องการหักแบบตามจริง ก็จำเป็นจะต้องจัดทำบัญชีเกี่ยวกับรายรับ และรายจ่ายพร้อมกับหลักฐานการรับ การจ่ายทั้งหมดให้ครบถ้วน (เอกสารบัญชีรายรับ – รายจ่าย ไว้ยื่นเวลาที่กรรมสรรพากรขอดู) โดยมีวิธีการดังนี้

ข้อกำหนดวิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสรรพากร

  1. เอกสารรายงานเงินสดรับ – จ่ายต้องมีรูปแบบตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  2. เอกสารต้องถูกจัดทำมาในรูปแบบภาษาไทย หากเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีภาษาไทยกำกับด้วย
  3. การลงบันทึกเอกสารรับ – จ่าย จะต้องถูกบันทึกภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีรายได้ หรือรายจ่าย
  4. การนำข้อมูลมาลงในรายงานเงินสดรับ – จ่ายจะต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงานอยู่เสมอ (ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีเป็นต้น) ผู้บันทึกรายการสามารถรวบรวมยอด และลงบันทึกเป็นวันได้ หากไม่ต้องการแยกบันทึกทีละรายการ และที่สำคัญรายรับ –  จ่ายที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นในส่วนของธุรกิจ ไม่ใช่ส่วนตัว
    สำหรับภาษีที่เกิดจากรายจ่ายคุณสามารถนำไปลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนก็ได้ เพราะคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และสุดท้ายหากคุณทำการขาย ให้บริการ หรือทำให้เกิดกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป็นเงินเชื่อ คุณจะต้องทำการอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุด้วยทุกครั้ง
  5. ทำการสรุปยอดรายรับ – จ่ายทุกเดือน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในข้อสุดท้ายนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ด้านการทำบัญชีอาจจะรู้สึกว่าวิธีการสรุปยอดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายนั้นดูยุ่งยาก แต่เราขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำธุรกิจ เพราะการทำบัญชีรายรับ – จ่ายจะทำให้คุณทราบถึงผลกำไร ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะส่งผลดีต่อการทำธุรกิจอย่างมาก

หากใครรู้สึกว่าการบันทึกบัญชียากเกินไป โปรแกรมบันทึกบัญชี SME MOVE ช่วยคุณได้ในการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการทำบัญชีเป็นอย่างมาก สนใจทดลองใช้งานได้ที่

ทดลองใช้ฟรีได้ที่ : SMEMOVE

คู่มือการใช้งาน : HELP

 

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE