มาตรการบรรเทาทุกข์จากกระทรวงแรงงาน ลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 4% ใน 6 เดือน

By posted on March 23, 2020 2:01PM

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดูแลเยียวยากลุ่มนายจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวเหล่านี้ ด้วยมาตรการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือฝ่ายละ 4% เป็นเวลา 6 เดือน จากเดิมที่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนละ 5% เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยนายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลในเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานกำหนดปรับลดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม ทั้งส่วนของนายจ้าง และลูกจ้างเหลือเพียงฝ่ายละ 4% จากเดิม 5% ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระ และเยียวยากลุ่มลูกจ้าง นายจ้างจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานก็ยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อีกด้วยอาทิเช่นการตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ว่าด้วยการหากเป็นสมาชิกกองทุนก็มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากโรคระบาดที่ทางการของประเทศของประเทศนั้นๆ ประกาศแล้ว จำนวน 15,000 บาท

การจัดหางานตำแหน่งงานว่าง 81,562 อัตรา และจ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงานในโครงการของกระทรวงแรงงานระดับพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานในระบบจากเดิม 70,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 30,000 คน รวมฝึกได้ทั้งสิ้น 100,000 คน การพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานนอกระบบจากเดิม 100,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 20,000 คนรวมฝึกได้ทั้งสิ้น 120,000 คน และโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม และธนาคารพาณิชย์ โดยให้สถานประกอบกิจการสามารถทำการยื่นขอสินเชื่อในดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดได้ วงเงิน 30,000 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2563

สุขภาพร่างกายคือสิ่งสำคัญ เมื่อกระทรวงแรงงานได้เข้ามาดูแลบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยการลดรายจ่ายของคุณแล้ว คุณเองก็อย่าลืมหันดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับ SMEMOVE นะคะ

ติดตามบทความอื่นๆของ SMEMOVE.com ได้ที่

บทความบัญชี: smemove.com/blog

Facebook: Facebook.com/smemove.th

Youtube: SMEMOVE